A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

VĂN QUAN KHAI GIẢNG LỚP SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2023

Ngày 30/11/2023, Trung tâm Chính trị huyện Văn Quan tổ chức Lễ khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2023.

Toàn cảnh Lễ khai giảng

Tham gia lớp học có hơn 40 học viên là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên đến từ các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Trong chương trình, các học viên sẽ được học tập và nghiên cứu 15 chuyên đề bao gồm: Chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; CNXH và quá độ lên CNXH ở Việt Nam; kinh tế thị trường định hướng XHCN - mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ; cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; vấn đề quốc phòng - an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo Nhân dân đấu tranh giành chính quyền... Ngoài ra, các học viên còn được tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ huyện Văn Quan (1930-2020); tình hình kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương và tham gia nghiên cứu thực tế.

​ 

Các đại biểu và học viên tham gia lễ khai giảng

Qua lớp học sẽ giúp các học viên vận dụng những kiến thức được trang bị vào thực tế công tác và cuộc sống, chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện phương hướng phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và thực hiện tốt chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước./.

 

 
  

Người viết: LÃ CÔNG HƯNG (Huyện ủy Văn Quan)


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 2
Hôm nay : 126
Trong tháng : 14.154
Tất cả : 84.383