SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI ĐỂ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI THÙ ĐỊCH- CÁCH LÀM HAY CỦA BAN CHỈ ĐẠO 35 HUYỆN VĂN QUAN
Với mục tiêu bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, thời gian qua, Ban Chỉ đạo 35 huyện Văn Quan đã phát huy ...

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 1
Hôm nay : 397
Trong tháng : 10.501
Tất cả : 99.885