A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Văn Quan năm 2023 doanh số cho vay đạt trên 120 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/11/2023, tổng dư nợ các chương trình tín dụng của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Văn Quan đạt 435 tỷ đồng tăng 47 tỷ đồng so với tháng 31/12/2022. Trong đó, doanh số cho vay tính đến 30/11/2023 đạt trên 120 tỷ đồng.

 Để có được kết quả như vậy, ngay từ đầu năm Phòng Giao dịch NHCSXH huyện đã phối hợp với các tổ chức hội nhận uỷ thác tuyên truyền các chương trình tín dụng chính sách đến người dân và đối tượng thụ hưởng, để họ có cơ hội tiếp cận được với nguồn vốn được kịp thời. Tính đến tháng 30/11/2023 doanh số cho vay tại Phòng Giao dịch CSXH đạt trên 120 tỷ đồng đã tạo điều kiện cho hơn 1.900 lượt khách hàng được vay vốn với các chương trình Hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, đặc biệt là các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP  ngày 06/02/2023 của Chính phủ như cho vay tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm cho người lao động, cho vay hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cho vay nhà ở xã hội đối với người có thu nhập thấp… qua đó đã giúp người dân tại địa phương đã tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng ưu đãi, phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

 

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Văn Quan thực hiện

giao dịch tại xã

Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng trên địa bàn, Phòng Giao dịch CSXH huyện Văn Quan sẽ tiếp tục bám sát các chủ trương, định hướng, các văn bản chỉ đạo của cấp trên để tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, giảm tỷ lệ nợ quá hạn, đảm bảo an toàn tuyệt đối về tài sản, bảo toàn nguồn vốn. Bám sát các chương trình phát triển kinh tế của địa phương, đầu tư vốn tín dụng chính sách một cách hợp lý, nâng mức cho vay phù hợp với nhu cầu người vay. Phối hợp, lồng ghép có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội với hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư vào hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội nhằm giúp người nghèo và các đối tượng chính sách biết cách sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả./.

                                                                                                   Lý Tuấn

Phòng Giao dịch NHCSXH huyện


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 0
Hôm nay : 114
Trong tháng : 14.142
Tất cả : 84.371