Nhảy đến nội dung

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026!

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
116/KH-UBND 23-04-2021 Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ năm 2022 Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dângiai đoạn 2017 - 2025 trên địa bàn huyện Văn Quan
117/KH-UBND 23-04-2021 Kế hoạch Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh niên vi phạm pháp luật, lan
113/KH-UBND 22-04-2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2021
824/QĐ-UBND 24-03-2021 Quyết định thành lập Hội đồng xác định giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thuê khu đất Đèo Lùng Pa tại xã Điềm He, huyện Văn Quan và khu đất tại xã Tú Xuyên, xã Lương Năng, huyện Văn Quan
822/QĐ-UBND 24-03-2021 Quyết định về việc chỉ định thầu lập trích đo địa chính thửa đất phục vụ giải phóng mặt bằng dự án: Đường dẫn cầu Văn An - Nhạc Kỳ thuộc địa bàn huyện Văn Quan, dự án thành phần 8, tỉnh Lạng Sơn (LS:08-DAĐT04) hợp phần cầu - Dự án đầu tư xây dựng cầu dân

THÔNG TIN THEO LĨNH VỰC

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ