Danh sách các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy huyện Văn Quan

1

Đồng chí Nguyễn Quan Tuấn

Bí thư Huyện ủy

02053716568

tuannq@langson.gov.vn

2

Đồng chí Linh Văn Hùng

Phó Bí thư Thường trực

02053830021

lvhung-16@langson.gov.vn

3

Đồng chí Lương Mai Tú

Phó bí thư Huyện ủy

02053830010

lmtu@langson.gov.vn