A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024

Ngày 10/5/2024, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 3 cấp (tỉnh, huyện, xã).

Tham dự hội nghị tại điểm cầu huyện Văn Quan có đại diện Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Lãnh đạo và chuyên viên các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc UBND huyện; Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.

Đại diện lãnh đạo huyện Văn Quan tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành

 Luật Đất đai năm 2024.

Các đại biểu tại điểm cầu huyện Văn Quan dự Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024.

Luật Đất đai năm 2024 đã được Quốc hội khoá XV thông qua vào ngày 18/01/2024 tại kỳ họp bất thường lần thứ 5. So với Luật Đất đai năm 2013, Luật Đất đai năm 2024 gồm 16 chương và 260 điều với nhiều điểm mới quan trọng, đã thể chế hóa theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đáp ứng yêu cầu hoàn thiện đồng bộ chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất; thúc đẩy thương mại hóa quyền sử dụng đất, phát triển thị trường bất động sản minh bạch, lành mạnh; qua đó để nguồn lực đất đai được quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nhất.

Việc tổ chức triển khai Luật Đất đai 2024 với mục đích tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, kịp thời chính sách pháp luật đất đai, nhất là những quy định mới, quan trọng của Luật, nhằm nâng cao nhận thức, hiệu quả thi hành về chính sách pháp luật đất đai trên địa bàn, giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật và tình trạng khiếu nại, tố cáo phát sinh về lĩnh vực đất đai.

HOÀNG HIỀN - XUÂN TÙNG

Trung tâm VHTT và TT Văn Quan


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 8
Hôm nay : 184
Trong tháng : 14.735
Tất cả : 63.753