A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Văn Quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện thVăn Quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạtu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt

 

Để thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, huyện Văn Quan sẽ tăng cường giám sát việc thực hiện các công việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn nhằm cải thiện chất lượng môi trường, đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn.

 

Trên cơ sở kết quả thực hiện hằng năm của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Tân Minh, các cơ quan đơn vị có liên quan tiến hành nghiệm thu khối lượng công việc hằng tháng với tần suất 1-2 lần/tháng, trong năm 2024 huyện duy trì tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom, xử lý đạt từ 98% trở lên, để đạt được mục tiêu đó các hộ gia đình có ý thức chấp hành thu gom rác thải tự đốt hoặc để đúng nơi quy định của khu phố, huyện tăng cường phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tiến hành kiểm tra, giám sát, nghiệm thu khối lượng, chất lượng của công việc trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt theo đúng quy trình, không làm ảnh hưởng đến khu vực xung quanh và đảm bảo vệ sinh môi trường. UBND các xã, thị trấn có sử dụng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải cần tăng cường công tác thu phí vệ sinh môi trường trên địa bàn theo quy định của pháp luật và đạt chỉ tiêu, kế hoạch, dự toán được giao.

Nhân dân xã Tú Xuyên thu gom rác thải, chăm sóc đường hoa xanh - sạch - đẹp.

Công ty Cổ phần Thương mại -Dịch vụ Tân Minh xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường.

Việc kiểm tra, giám sát thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải trên địa bàn nhằm bảo đảm mỹ quan đường phố, cải thiện chất lượng môi trường sống, đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng./.

 Ngọc Khoa – Đức Tôn

                            


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 5
Hôm nay : 412
Trong tháng : 15.781
Tất cả : 44.201