A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Văn Quan khắc phục tồn tại, hạn chế công tác cải cách hành chính

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính trong thời gian vừa qua, UBND huyện Văn Quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện một số giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn toàn huyện.

Cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình cải cách hành chính trên mọi lĩnh vực chưa nghiêm, tổ chức bộ máy hành chính còn cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có nơi chưa đồng đều do vậy cải cách TTHC vẫn chưa thực sự là động lực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện hướng dẫn người dân điền đầy đủ thông tin khi nộp các loại giấy tờ.

Để cải thiện xếp hạng điểm cải cách hành chính trong năm 2024, huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể Nhân dân trên địa bàn huyện, thực hiện nghiêm túc các chỉ số như: chỉ số hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính nhà nước cấp xã, cấp huyện (SIPAS), công tác chỉ đạo điều hành, cải cách thủ tục hành chính và cải cách bộ máy, chỉ số cải cách chế độ công vụ, hành chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền  số, thống nhất giữa cơ quan hành chính Nhà nước cấp huyện, cấp xã và Nhân dân trên địa bàn huyện thông qua các hình thức như: các cuộc họp cơ quan, đơn vị, các cuộc sinh hoạt chi bộ, các cuộc họp thôn, phố, các tờ rơi, tranh ảnh, màn hình điện tử, khẩu hiệu, Trang thông tin điện tử cấp huyện, cấp xã, các trang mạng xã hội zalo, facebook... Thường xuyên nghiên cứu, đề xuất các giải pháp mới, sáng tạo, có tính đột phá để khắc phục, nâng cao các chỉ số công tác cải cách hành chính trên địa bàn, duy trì các chỉ số đã đạt được, khắc phục những chỉ số chưa đạt được điểm. Đồng thời xây dựng phương án xử lý với các trường hợp thực hiện thiếu nghiêm túc, đạt điểm thấp hoặc mất điểm, kiểm tra, hướng dẫn theo dõi công tác cải cách thủ tục hành chính của cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã, để đánh giá xếp loại đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ hằng năm. Chỉ đạo Tổ công nghệ số cộng đồng tuyên truyền công tác cải cách hành chính, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ thủ tục hành chính, song song với thực hiện các chỉ tiêu chuyển đổ số cải cách hành chính lồng ghép với công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thay đổi tư duy, nhận thức đối với công tác cải cách hành chính của người dân…

Việc đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước, xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội trong giai đoạn hiện nay. 

 

Ngọc Khoa - Xuân Tùng


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 2
Hôm nay : 8
Trong tháng : 8.976
Tất cả : 98.360