A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Văn Quan giai đoạn 2023 -2030

           Ngày 27/3/2024, Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Văn Quan giai đoạn 2023 -2030 tổ chức cuộc họp kiểm điểm đánh giá kết quả triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại cuộc họp.

 

 

Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã dự họp.

 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, sau khi rà soát các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện, báo cáo Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy; UBND huyện Văn Quan đã ban hành Phương án số 60/PA-UBND ngày 19/9/2023 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 -2025 trên địa bàn huyện Văn Quan; tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quyết định số 2303-QĐ/HU, ngày 11/10/2023 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023 -2030. Sau khi được thành lập, Ban Chỉ đạo đã xem xét Phương án, kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025, trên địa bàn huyện Văn Quan và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của huyện. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, UBND các xã đã nghiêm túc triển khai thực hiện, thành lập Ban Chỉ đạo ở mỗi xã để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành các văn bản cụ thể hóa các nội dung, công việc trong tuyên truyền và tổ chức lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Thông qua công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn thể Nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng và trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 -2030; tạo sự thống nhất cao trong cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, nhất là các chủ thể có liên quan, bị tác động và ảnh hưởng trong quá trình sắp xếp.

Phát biểu kết luận tại buổi họp, đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận: trong quá trình triển khai, thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính, cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu phải tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, khoa học, nhanh chóng, có lộ trình phù hợp. Các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn cần tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, của huyện về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030.

                                         HOÀNG HIỀN - XUÂN TÙNG

                                     Trung tâm VHTT và TT Văn Quan 

 

 

 


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 1
Hôm nay : 370
Trong tháng : 15.739
Tất cả : 44.159