A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Văn Quan: gần 30 đại biểu tham gia Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5

         Ngày 16/5/2024, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5/2024 bằng hình thức trực tuyến kết nối đến điểm cầu các tỉnh, thành trong cả nước. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tại huyện Văn Quan có 28 đại biểu tham gia.

 

Toàn cảnh tại điểm cầu Huyện ủy Văn Quan

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt 2 chuyên đề: những nội dung quan trọng của Luật Căn cước, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và 5 dự án luật do Bộ Công an chủ trì, tham mưu trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại theo tinh thần Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/2/2024 của Bộ Chính trị.

Đại biểu tham dự hội nghị

Trong chuyên đề thứ nhất, báo cáo viên của Bộ Công an đã tập trung phân tích những nội dung cơ bản của 2 luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024. Trong đó, Luật Căn cước năm 2023 (gồm 7 chương, 46 điều) có một số điểm mới so với Luật Căn cước công dân năm 2014. Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023 gồm 5 chương, 33 điều, trong đó quy định cụ thể lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, nguyên tắc, tổ chức hoạt động, tiêu chuẩn, điều kiện tham gia lực lượng này, các nhiệm vụ chính của lực lượng này, kinh phí hoạt động và trang bị cơ sở vật chất cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Bên cạnh hai Luật trên, báo cáo viên cũng thông tin về ý nghĩa, những điểm mới, nội dung cơ bản của các dự án luật do Bộ Công an chủ trì, tham mưu trình Quốc hội.

Đại biểu tham dự hội nghị

Đối với chuyên đề thứ hai, báo cáo viên đã tập trung phân tích sự cần thiết phải ban hành Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng thời gian tới, phấn đấu đến năm 2030, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng tương xứng với nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, quy mô lớn, kết nối với khu vực và thế giới. Định hướng đến năm 2045, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại gắn với nước phát triển, thu nhập cao; kết nối và hội nhập với phát triển của thế giới.

Thực hiện định hướng tuyên truyền của đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thời gian tới, Ban Tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn huyện Văn Quan sẽ tiếp tục tuyên truyền nội dung các chuyên đề tại hội nghị đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục tham mưu kế hoạch tuyên truyền quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2024, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới; tuyên truyền kết quả hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV...

 

                                                   Kim Loan - Hoàng Hải

 

 


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 0
Hôm nay : 141
Trong tháng : 14.169
Tất cả : 84.398