A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xã Điềm He thực hiện công tác cải cách hành chính.

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 12/01/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan về cải cách hành chính huyện Văn Quan năm 2024. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban nhân dân xã Điềm He đã ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2024; kế hoạch cải cách hành chính; Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật. Các văn bản chỉ đạo luôn được gắn với những nhiệm vụ cụ thể, của từng lĩnh vực trong công tác CCHC, bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai của tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024 của xã.

Địa điểm làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cán bộ, công chức xã Điềm He.

          UBND xã đã thực hiện niêm yết công khai 113 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, cập nhật kịp thời danh sách thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế; các thủ tục hành chính, được niêm yết công khai, rõ ràng và minh bạch theo quy định. Thực hiện niêm yết nội dung, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại trụ sở làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Thực hiện nghiêm túc công tác cải cách công vụ, công chức trong CCHC.

Cán bộ, công chức bộ phận một cửa xã Điềm He giải quyết TTHC cho Nhân dân.

          Vì vậy, thời gian qua, xã không có trường hợp phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính. Cơ bản không còn tình trạng cửa quyền, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà, phát ngôn bừa bãi trong thi hành công vụ, trong giao tiếp với tổ chức, cá nhân, đảm bảo chấp hành tốt kỷ luật lao động, văn hóa công sở, đạo đức lối sống của công chức. Trong năm không có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật.


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 0
Hôm nay : 100
Trong tháng : 14.128
Tất cả : 84.357