A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁO SẢN LƯỢNG ĐIỆN TIÊU THỤ TUẦN 26 TỪ NGÀY 21/6 ĐẾN NGÀY 27/6 NĂM 2024 CỦA CÁC CƠ QUAN HCSN& CSCC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĂN QUAN

2024_07_03_04_25_243.png               Tổng số cơ quan hành chính sự nghiệp (HCSN) và Chiếu sáng công cộng (CSCC) trên địa bàn huyện là 50, trong đó có 36 cơ quan đã có đo xa thống kê báo cáo theo tuần. Tổng điện năng tiêu thụ tuần 26 năm 2024 (từ ngày 21/6 đến 27/6) của 36 cơ quan có đo xa là 9.346 kWh, giảm so với tuần trước là 422 kWh, tương ứng giảm 4,32%. Trong đó:

 

- Khối HCSN: có 35 khách hàng, tổng điện năng tiêu thụ là 8.194 kWh, giảm so với tuần trước 357 kWh, tương ứng tăng 4,17%.

Trong tuần do thời tiết dịu mát, mưa nhiều nên đa số các cơ quan đều giảm so với tuần trước. Cụ thể có 28/35 cơ quan đơn vị có sản lượng tiêu thụ giảm; có 7/35 cơ quan sử dụng tăng. Trong đó có 4/35 đơn vị tăng từ 10%-30%, 1/35 đơn vị tăng >30%.

 

Các đơn vị có mức tăng cao là: Ủy ban nhân dân xã Tri Lễ, điện năng tuần là 198 kWh tăng 33,78; Ủy ban nhân dân xã Tràng Phái, điện năng tuần là 284 kWh tăng 27,93%; Đội quản lý thị trường số 5, điện năng tuần là 176 kWh tăng 16,97%.

 

- Khối CSCC có 01 điểm đo: tổng điện năng tiêu thụ tuần là 1.155 kWh, giảm so tuần trước 66 kWh, tương ứng giảm 5,37%.

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng sơn tại Công văn số 531/UBND-KT ngày 23/4/2024 của UBND Tỉnh Lạng Sơn về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng năm 2024 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 04/7/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ; đề nghị các cơ quan đơn vị áp dụng và tổ chức thực hiện tốt các giải pháp tiết kiệm điện.

 

Chi tiết sử dụng điện của các cơ quan HCSN & CSCC có sản lượng điện tiêu thụ tuần tăng từ 10% trở lên

 

STT

 

Tên khách hàng

 

Mã khách hàng

 

Sản lượng tuần 25

 

(kWh)

 

Sản lượng
tuần 26

 

(kWh)

 

Sản lượng tăng
(kWh)

 

Tỷ lệ tăng
(%)

 

I

 

Cơ quan Hành chính sự nghiệp (HCSN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s1

 

Ủy ban nhân dân xã Tri Lễ 

 

PA11VQ0003862

 

148

 

198

 

50

 

33.78

 

2

 

Ủy ban nhân dân xã Tràng Phái

 

PA11VQ0016546

 

222

 

284

 

62

 

27.93

 

3

 

Đội Quản lý thị trường số 5

 

PA11VQVQ50091

 

150

 

176

 

25

 

16.97

 

4

 

BCH Quân Sự  Huyện Văn Quan

 

PA11VQ0009530

 

576

 

643

 

67

 

11.57

 

5

 

UBND Xã Tú Xuyên

 

PA11VQ0008638

 

269

 

297

 

29

 

10.63

 

 

 

 

 


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 0
Hôm nay : 393
Trong tháng : 8.963
Tất cả : 98.347