A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁO SẢN LƯỢNG ĐIỆN TIÊU THỤ TUẦN 23 THÁNG 6/2024 CỦA CÁC CƠ QUAN HCSN&CSCC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĂN QUAN

 

Tổng số cơ quan hành chính sự nghiệp (HCSN) và chiếu sáng công cộng (CSCC) trên địa bàn huyện là 50, trong đó có 38 cơ quan đã có đo xa thống kê báo cáo theo tuần; 12 cơ quan chưa có đo xa thống kê báo cáo theo tháng. Tổng điện năng tiêu thụ tuần từ ngày 23 năm 2024 từ ngày 31/05 đến 06/06 của 38 cơ quan có đo xa là 9.395 kWh, thấp hơn tuần trước là 198 kWh, tương ứng giảm -2,07%. Trong đó:

- Khối HCSN: Có 37 khách hàng, tổng điện năng tiêu thụ là 8.147 kWh, thấp hơn tuần trước là 187 kWh, tương ứng giảm 2,24%.

Trong tuần đại đa số các cơ quan đều giảm so với tuần trước. Cụ thể có 8/37 cơ quan đơn vị tăng từ 10% trở lên ; 02 cơ quan có mức tăng từ 30% trở lên.

 Các đơn vị có mức tăng cao nhất lên là: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Quan, điện năng tuần là 120 kWh tăng 45,31%;  Ủy ban nhân dân thị trấn Văn Quan, điện năng tuần là 356 kWh tăng 33,01%; Bảo hiểm xã hội huyện Văn Quan, điện năng tuần là 405 kWh tăng 29,75%; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Quan, điện năng tuần là 195 kWh tăng 19,89%

- Khối CSCC có 01 điểm đo: tổng điện năng tiêu thụ tuần là 1.248 kWh, thấp hơn tuần trước 12 kWh, tương ứng giảm 0,91%.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng sơn tại văn bản số 531/UBND-KT ngày 23/4/2024 của UBND Tỉnh Lạng sơn về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng năm 2024 trên địa bàn Tỉnh; Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 04/7/2023 về việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị các cơ quan đơn vị áp dụng và tổ chức thực hiện tốt các giải pháp tiết kiệm điện.

Chi tiết sử dụng điện của các cơ quan HCSN & CSCC có sản lượng điện tiêu thụ tuần tăng từ 10% trở lên

STT

Tên khách hàng

Mã khách hàng

Sản lượng tuần 22

(kWh)

Sản lượng
tuần 23

(kWh)

Sản lượng tăng
(kWh)

Tỷ lệ tăng
(%)

I

Cơ quan Hành chính sự nghiệp ( HCSN)

 

1.731

2113

382

22,06

1

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Quan

PA11VQVQ50066

83

120

38

45.31

2

Ủy ban nhân dân thị trấn Văn Quan 

PA11VQ0003441

268

356

88

33.01

3

Bảo hiểm xã hội huyện Văn Quan

PA11VQ0016766

312

405

93

29.75

4

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Văn Quan

PA11VQVQ50012

162

195

32

19.89

5

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Quan  

PA11VQVQ50003

285

336

51

17.89

6

Đội thi hành án

PA11VQVQ50085

89

104

15

17.05

7

Liên đoàn Lao động huyện Văn Quan        

PA11VQVQ50051

49

57

8

16.43

8

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan

PA11VQ0016774

55

64

9

16.36

9

Ủy ban nhân dân xã Khánh Khê

PA11VQ0007436

294

327

33

11.22

10

Ủy ban nhân dân xã Tri Lễ 

PA11VQ0003862

134

149

15

11.19

II

Khối cơ quan CSCC

 

1260

1.248

-12

-0,91%

1

Phòng KTHT (Đèn đường TBA Kho Bạc)

PA11VQVQ50053

1260

1.248

-12

-0,91%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điện lực Văn Quan


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 1
Hôm nay : 117
Trong tháng : 14.145
Tất cả : 84.374