A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Văn Quan: 92 đại biểu tham gia Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân trong tình hình mới

Ngày 10/5/2024, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân trong tình hình mới. Hội nghị được kết nối đến hơn 4.300 điểm cầu, trên 200.000 đại biểu trong cả nước tham dự. Tại huyện Văn Quan mở 01 điểm cầu cấp huyện với 92 đại biểu tham dự.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu huyện Văn Quan

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 41-NQ/TW; quán triệt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 41-NQ/TW đề ra. Trong đó, mục tiêu tổng quát của Nghị quyết là phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hoá kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước. Mục tiêu đến năm 2030, phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Phấn đấu ngày càng có nhiều doanh nghiệp đạt tầm khu vực, một số doanh nghiệp đạt tầm thế giới; một số doanh nghiệp lớn có vai trò dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực then chốt; một số doanh nghiệp có vị thế, vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, làm chủ một số chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp, có năng lực cạnh tranh Quốc tế trong các ngành công nghiệp nền tảng, ưu tiên, mũi nhọn. Tầm nhìn đến năm 2045, phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu Quốc gia phát triển, thu nhập cao, có vị thế, uy tín khu vực và Quốc tế; một bộ phận doanh nghiệp có thương hiệu thế giới, dẫn dắt một số chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.

Các đồng chí Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam huyện và đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu còn được nghe Chương trình hành động của Chính Phủ, Chương trình hành động của Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW.

Đại biểu dự hội nghị

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thời gian tới cấp ủy, chính quyền huyện Văn Quan sẽ tiếp tục đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tạo môi trường thuận lợi, phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 41-NQ/TW; tiếp tục, tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt sâu rộng nội dung Nghị quyết số 41-NQ/TW; xây dựng kế hoạch cụ thể hóa để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết đã đề ra... Đối với các doanh nhân, doanh nghiệp cần nghiên cứu, học tập nội dung Nghị quyết số 41-NQ/TW. Trong đó chú trọng xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; kiên quyết thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong doanh nghiệp; tăng cường đoàn kết, hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.

        

                                  Kim Loan - Hoàng Hải


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 2
Hôm nay : 279
Trong tháng : 14.830
Tất cả : 63.848