A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Văn Quan họp thẩm định, xét công nhận Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đạt chuẩn năm 2023

Ngày 29/3/2024, Hội đồng thẩm định Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2023, tổ chức họp thẩm định, xét công nhận Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đạt chuẩn năm 2023 đối với khu dân cư xóm Nà Lọ, thôn Pác Làng, xã Điềm He và khu dân cư xóm Khòn Sày, thôn Khòn Sày, xã Tân Đoàn.

Hội đồng thẩm định Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu họp thẩm định, xét công nhận Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đối với khu dân cư xóm Nà Lọ và khu dân cư xóm Khòn Sày.

Theo báo cáo của Hội đồng thẩm định Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư xóm Nà Lọ, thôn Pác Làng, xã Điềm He đã được Hội đồng thẩm định của UBND huyện tiến hành thẩm định đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đạt tỷ lệ 100%. Khu dân cư đã có sơ đồ chỉ dẫn khu dân cư kiểu mẫu. Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố trên 95%; 100% hộ có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định; 100% số hộ có vườn được chỉnh trang, cải tạo hợp lý, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp; 100% đường giao thông trong khu dân cư được cứng hóa và duy tu, bảo dưỡng hằng năm; đường trục thôn có biển chỉ dẫn, có hệ thống cảnh báo an toàn giao thông theo quy định. Câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ hoạt động thường xuyên, có hiệu quả, thu hút tối thiểu 60% trở lên/tổng số dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Trong khu dân cư có 02 mô hình sản xuất có hiệu quả trở lên, thu nhập từ 60-80 triệu đồng/mô hình/năm. An ninh trật tự đảm bảo, an toàn.

Đối với khu dân cư xóm Khòn Sày thôn Khòn sày, xã Tân Đoàn, đã được Hội đồng thẩm định của UBND huyện tiến hành thẩm định đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đạt tỷ lệ 100%. Về hồ sơ, đảm bảo các nội dung, yêu cầu theo Hướng dẫn số 128/HD-VPĐP ngày 02/5/2023 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn về hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu và Quy trình công nhận Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023-2025.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu nhất trí cao với những kết quả xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và biểu quyết 100% nhất trí công nhận khu dân cư xóm Nà Lọ, thôn Pác Làng, xã Điềm He và khu dân cư xóm Khòn Sày, thôn Khòn Sày, xã Tân Đoàn, đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.

 

HOÀNG HIỀN - QUỐC MỪNG

Trung tâm VHTT và TT Văn Quan


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 2
Hôm nay : 336
Trong tháng : 15.705
Tất cả : 44.125