A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Văn Quan đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự quản lý điều hành quyết liệt, sáng tạo của chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Văn Quan đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết, góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện và cấp xã đã phát huy tính chủ động tham mưu cho cấp ủy trong triển khai thực hiện chương trình thống nhất hành động và nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; đa dạng hóa hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp trong huyện đã tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên đến toàn thể đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; động viên Nhân dân các dân tộc trong huyện tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Thông qua các cuộc tuyên truyền, vận động, tư tưởng cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện tiếp tục giữ được ổn định.

 Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên còn tích cực đề xuất với cấp ủy, chính quyền xây dựng, chăm lo lợi ích cho đồng bào các dân tộc, tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc, động viên, biểu dương, khen thưởng và chú trọng phát huy vai trò người uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc, tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; lắng nghe và kịp thời phối hợp giải quyết nhiều đề xuất, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Hiện nay trên địa bàn huyện có 122 người uy tín tiêu biểu ở 17 xã, thị trấn. Hằng năm Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp đến thăm hỏi, động viên và tặng quà những người uy tín, tiêu biểu nhân dịp tết Nguyên đán với 694 xuất quà.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) hằng năm được tổ chức ở khu dân cư với nhiều nội dung, hình thức phong phú, trang trọng, hằng năm có 100% khu dân cư tổ chức ngày hội, đầu nhiệm kỳ có 70,2% số khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội, đến cuối nhiệm kỳ có 95% số khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội, tăng 24,8% so với năm 2019, qua đó đã thu hút được mọi tầng lớp Nhân dân tham gia. Ngày hội đã khơi dậy và phát huy truyền thống, đoàn kết, yêu nước, tăng cường sự đồng thuận ở khu dân cư; là biểu tượng sinh động về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới. Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023.

Hưởng ứng các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phát động, các tổ chức thành viên đã chủ động, tích cực triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đến đông đảo đoàn viên, hội viên của tổ chức mình. Nhìn chung các phong trào, các cuộc vận động của MTTQ và các tổ chức thành viên ngày càng đi vào chiều sâu, khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân ngày càng tốt hơn, dân chủ cơ sở ngày càng được mở rộng, nông thôn, đô thị ngày một khởi sắc, tạo sự đồng thuận trong xã hội, được đông đảo Nhân dân đồng tình hưởng ứng, phát huy mạnh mẽ nội lực của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với việc đẩy mạnh phong trào “Văn Quan cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Nhân dân đã tham gia xây dựng đường bê tông nông thôn được 69,167m, hiến đất được 156.692m2, đóng góp được 4.854 triệu đồng. Hiện nay, trên địa bàn huyện hiện có 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 01 xã nông thôn mới nâng cao, trung bình toàn huyện đạt 12,31 tiêu chí/xã; tiêu chí nông thôn mới nâng cao đạt 5 tiêu chí/xã. Công tác xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa được quan tâm thực hiện, số gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa đều tăng qua các năm.

Người dân trên địa bàn huyện tham gia phát quang đường giao thông nông thôn.

Công tác vận động Quỹ “vì người nghèo”, thông qua kênh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã chi hỗ trợ xây và sửa được 106 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ cho các gia đình bị hỏa hoạn, thiên tai, bệnh nhân hiểm nghèo.

 Hoạt động an sinh xã hội luôn được Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở triển khai tích cực, phối hợp thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được giải quyết kịp thời, đúng quy định; hằng năm phối hợp với MTTQ tỉnh chuyển, thăm tặng quà nhân dịp Tết Nguyên Đán cho các hộ gia đình người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, được 1.723 suất. Tặng 580 chiếc chăn ấm cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được các cấp, các ngành quan tâm triển khai. Qua tuyên truyền nhận thức của người tiêu dùng và người sản xuất, kinh doanh đã dần thay đổi và tin tưởng dùng các mặt hàng do Việt Nam sản xuất.

Thực hiện phong trào "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế", Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các xã, thị trấn các tổ chức thành viên đã xây dựng kế hoạch triển khai. Tham gia phối hợp tuyên truyền vận động Nhân dân xây dựng hợp tác xã tại 17/17 xã thị trấn, hiện nay toàn huyện có 33 hợp tác xã; huyện có 13 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP.

Hoạt động đền ơn đáp nghĩa được Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ từ huyện đến cơ sở phối hợp với chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân tham gia ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, trong 05 năm qua vận động được hơn 1,4 tỷ đồng;  phối hợp thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công nhân dịp 27/7 Ngày thương binh liệt sĩ được 6.513 xuất quà; hỗ trợ xây mới 3 nhà tình nghĩa; tặng 05 sổ tiết kiệm cho bố, mẹ liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu được Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở triển khai tích cực; công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải được quan tâm thực hiện, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn ở thị trấn, thị tứ đạt 98%; chất thải y tế được xử lý 100%; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,5%; dân cư thị trấn được sử dụng nước sạch đạt 98%.

Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” và các chương trình mục tiêu về phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, phòng, chống mua bán người được Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực động viên các tầng lớp Nhân dân thực hiện có hiệu quả, đảm bảo trật tự ATGT, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Quan tâm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; hướng dẫn diễn tập chiến đấu trị an, khu vực phòng thủ, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Qua đó đã thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia hưởng ứng; phát huy và khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên tích cực tổ chức tham gia xây dựng Đảng, góp ý xây dựng chính quyền như góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp; các Nghị quyết các Đề án, Dự án về phát triển kinh tế - xã hội; nắm tình hình Nhân dân, đề xuất biện pháp giải quyết những vấn đề bức xúc trong Nhân dân; phối hợp chuẩn bị tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân. Trong nhiệm kỳ Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện đã phối hợp tổ chức được 177 Hội nghị đối thoại giữa Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, có 11.898 lượt người tham gia và có 1.508 ý kiến, kiến nghị phản ánh tại Hội nghị, các ý kiến kiến nghị với cấp ủy, chính quyền. Sau Thông báo kết luận của các Hội nghị đối thoại, Ủy ban MTTQ Viêt Nam huyện thực hiện theo dõi, giám sát thường xuyên việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân đối với các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền các cấp.

Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện Văn Quan với Nhân dân.

Thực hiện Kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở thường xuyên chủ động phối hợp với Thường trực HĐND cùng cấp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri giữa đại biểu dân cử với cử tri, trong nhiệm kỳ phối hợp tổ chức được 07 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội có 751 lượt cử tri tham dự và có 57 ý kiến phát biểu; phối hợp tổ chức được 48 cuộc tiếp xúc cử tri giữa đại biểu HĐND tỉnh, có 3.796 lượt cử tri tham dự và có 353 lượt ý kiến phát biểu; đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri được 170 cuộc có 8.468 lượt cử tri tham dự và có 1.629 lượt ý kiến phát biểu. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh tại hội nghị tiếp xúc cử tri được các vị đại biểu trao đổi, trả lời và tiếp thu tại hội nghị, qua đó đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.

Công tác giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội đã trở thành hoạt động thường xuyên, trọng tâm của Mặt trận. Trong 5 năm qua MTTQ huyện đã chủ trì giám sát được 38 cuộc. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tham gia phối hợp giám sát cùng các cơ quan được 115 cuộc. Công tác phản biện xã hội trong nhiệm kỳ qua đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện quan tâm triển khai thực hiện, trong 5 năm qua Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện tổ chức được 19 Hội nghị phản biện xã hội, có 101 ý kiến. Sau các hội nghị phản biện đều có văn bản gửi các cơ quan soạn thảo văn bản đóp góp ý kiến đề nghị sửa đổi bổ sung, các cơ quan ban hành và soạn thảo đã tiếp thu, chỉnh sửa; qua đó các văn bản, đề án ban hành đều phù hợp với tình hình thực tế của huyện, xã và được Nhân dân đồng tình ủng hộ thực hiện.

Hội nghị phản biện xã hội của UB MTTQ Việt Nam huyện Văn Quan đối với dự thảo dự án khu dân cư phố Điềm He, xã Điềm He.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ huyện đến cơ sở thường xuyên quan tâm đến việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, hướng dẫn ban công tác Mặt trận khu dân cư phối hợp với  trưởng thôn, trưởng khu phố họp lấy ý kiến của Nhân dân về các khoản đóng góp đầu tư các công trình phúc lợi tại địa phương thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân trong việc sửa đổi bổ sung hương ước, quy ước thôn, khu phố; đồng thời ngăn chặn và xử lý nghiêm những biểu hiện lợi dụng dân chủ để vi phạm pháp luật.

Thực hiện nhiệm vụ mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở đã chủ động, tích cực phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Đồng thời kêu gọi ủng hộ kinh phí, vật chất hỗ trợ cho các khu cách ly, huy động lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nấu ăn tại các điểm cách ly... được đông đảo Nhân dân đồng tình hưởng ứng. Trong thời gian phòng chống dịch Covid-19, đã vận động ủng hộ tiền được gần 800.000.000đ, ủng hộ vật chất quy ra tiền trị giá trên 100.000.000đ. Công tác quản lý, hỗ trợ, cứu trợ được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, Ban Chỉ đạo huyện, lãnh đạo UBND huyện để phân bổ nguồn hỗ trợ đảm bảo minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng.

Triển khai Đề án vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 chiến thắng Điên Biên Phủ, Ủy ban MTTQ huyện đã xây dựng kế hoạch và phát động trên địa bàn huyện và phối hợp tuyên truyền vận động các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện ủng hộ quỹ được 57 triệu đồng và đã nộp về Ủy ban MTTQ tỉnh.

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, về tổ chức phát động đợt vận động đặc biệt ủng hộ quỹ “Xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới ” tỉnh Lạng Sơn, để chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ủy ban MTTQ huyện đã xây dựng, triển khai kế hoạch và phối hợp tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, kết quả vận động được 72.302.000 đồng, đã ủng hộ công trình làm đường lên cột mốc biên giới Đồn Biên phòng Tân Thanh, huyện Văn Lãng 10.000.000đ; ủng hộ công trình làm đường lên cột mốc biên giới Đồn Biên phòng Bình Nghi, huyện Tràng Định 30.000.000đ.

Lãnh đạo huyện Văn Quan thăm, trao kinh phí ủng hộ xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới tại Đồn Biên phòng Bình Nghi huyện Tràng Định

Những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các nhiệm vụ trọng tâm hàng năm của Ban Thường vụ Huyện uỷ; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh. Trong nhiệm kỳ đã có 28 tập thể, 35 cá nhân điển hình tiên tiến được các cấp khen thưởng; Ủy ban MTTQ huyện 03 năm được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 02 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, các tổ chức thành viên huyện hằng năm được cấp trên công nhận xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; MTTQ các xã, thị trấn được xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế khó khăn, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tổ chức và phương thức tập hợp, vận động hướng về cơ sở, địa bàn dân cư để triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, nhiệm kỳ 2024 -2029, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên huyện Văn Quan quyết tâm cùng các tầng lớp Nhân dân chung sức, chung lòng, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

HOÀNG HIỀN - ĐỨC TÔN

Trung tâm VHTT và TT Văn Quan


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 1
Hôm nay : 2
Trong tháng : 8.970
Tất cả : 98.354