Nhảy đến nội dung

Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021)và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Văn Quan: 122 Người có uy tín được bồi dưỡng kiến thức về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Ngày 14/10, UBND huyện Văn Quan phối hợp với Ban Dân tộc - Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị  tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh cho Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 tại huyện Văn Quan.

th1_2.png

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh cho Người có uy tín tại hội trường UBND huyện.

Tại Hội nghị tập huấn 122 Người có uy tín được nghe báo cáo viên của Công an tỉnh Lạng Sơn; Ban Dân tộc tỉnh truyền đạt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc; một số chính sách dân tộc đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; công tác vận động Nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự; những vấn đề cơ bản về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. 

th2 (1).png             Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh cho Người có uy tín tại hội trường UBND huyện.

Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho Người có uy tín về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động nhân dân thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới./.

HOÀNG HIỀN-XUÂN TÙNG

Trung tâm VHTT và TT Văn Quan