Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Giao lưu hát dân ca, hát sli, lượn… tại chợ phiên xã Khánh Khê

Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 10/03/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan về thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn huyện Văn Quan. Ngày 12/05/2022 (tức ngày 12/4/2022 âm lịch), Ủy ban nhân dân xã Khánh Khê tổ chức giao lưu hát dân ca, hát sli, lượn… tại chợ phiên xã Khánh Khê.

Anh 1_89.pngToàn cảnh buổi giao lưu hát dân ca, hát sli, lượn… tại Chợ phiên xã Khánh Khê

Anh 2_96.pngNghệ nhân tham gia biểu diễn tiết mục múa trầu

Tham gia buổi giao lưu có 07 Câu lạc bộ hát dân ca đến từ huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Chi Lăng, Hữu Lũng, Lục Ngạn - Bắc Giang và các Câu lạc bộ trên địa bàn huyện. Các Câu lạc bộ đã biểu diễn 15 tiết mục hát dân ca, hát sli, lượn, phong slư, quan làng, múa trầu, hát then, cỏ lảu đến bà con Nhân dân tạo không khí vui tươi phấn khởi chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2022), đồng thời khơi dậy, lan tỏa phong trào văn hóa, văn nghệ trong quần chúng Nhân dân, giữ gìn, lưu truyền cho các thế hệ mai sau những giá trị tốt đẹp, độc đáo, mang đậm tính nhân văn, những phong tục tập quán tốt đẹp.

Anh 3_96.pngĐại biểu đến dự chương trình giao lưu hát dân ca, hát sli, lượn...tại chợ phiên xã Khánh Khê

Anh 4_70.pngKhán giả đến xem và cổ vũ chương trình giao lưu hát dân ca, hát sli, lượn...tại chợ phiên xã Khánh Khê

Qua đây tạo điều kiện cho các Câu lạc bộ trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, kịp thời phát hiện ra các nghệ nhân trong quần chúng Nhân dân từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng các nghệ nhân nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân, góp phần bảo tồn loại hình văn hóa phi vật thể trên địa bàn xã gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện./.

Quốc Mừng