Skip to main content

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Kinh tế

Hạt Kiểm lâm huyện Văn Quan tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và quản lý bảo vệ rừng Ngày 17/6/2022, Hạt Kiểm lâm huyện Văn Quan tổ chức Hội nghị

Ngày 17/6/2022, Hạt Kiểm lâm huyện Văn Quan tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phòng cháy,chữa cháy và quản lý bảo vệ rừng cho hơn 30 học viên là các thành viên Tổ quản lý bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng của xã và các thôn trên địa bàn xã Tri Lễ.

Kinh tế

Hội đồng nhân dân huyện Văn Quan Giám sát việc triển khai thực hiện công tác thu gom, xử lý rác thải tại xã Yên Phúc

Ngày 17/6/2022, Đoàn Giám sát của HĐND huyện Văn Quan do đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện công tác thu gom, xử lý rác thải tại xã

Subscribe to Kinh tế