Skip to main content
Kinh tế

Văn Quan thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Quan lần thứ XXII được triển khai thực hiện trong điều kiện thuận lợi chung của đất nước, của tỉnh, với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, sự bùng nổ của công nghệ số, hướng tới cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư

Kinh tế

Đoàn kiểm tra của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn kiểm tra công tác PCTT và TKCN năm 2020 tại huyện Văn Quan.

Ngày 20/7/2020, Đoàn kiểm tra của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn đã có buổi kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) năm 2020 tại huyện Văn Quan, do đồng chí Nguyễn Ngọc Huy, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn làm trưởng đoàn.

Subscribe to Kinh tế