Skip to main content
Kinh tế

Văn Quan tập huấn tổng điều tra kinh tế năm 2021

Ngày 26/2/2021 huyện Văn Quan tổ chức tập huấn tổng điều tra kinh tế năm 2021 cho 56 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thường trực; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch, cán bộ Văn phòng Thống kê của 17 xã, thị trấn.

Kinh tế

Mô hình phát triển kinh tế theo chuỗi giá trị sản xuất liên kết cần được nhân rộng

Điềm He là xã vùng II của huyện Văn Quan có tổng số 1.227 hộ gia đình sinh sống ở 15 Thôn bản khu phố, đời sống của người dân trong xã chủ yếu là trồng lúa, ngô, khoai sắn áp dụng các phương pháp sản xuất truyền thống do vây năng xuất và chất lượng sản phẩm các cây hoa màu thấp, chủ yếu lấy công làm lãi, đời sống của người dân còn gặp

Subscribe to Kinh tế