Ngày 19/2, Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam huyện Văn Quan tổ chức hội nghị hướng dẫn giới thiệu người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Văn Quan khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Anh 1_14.png

(Toàn cảnh hội nghị)

Anh 2_18.png

(Ông Nông Mạnh Cường, Chủ tịch UB MTTQ huyện, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử hướng dẫn trình tự giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện)

Căn cứ đề án về phương hướng bầu cử Đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Huyện Văn Quan sẽ có 32 Đại biểu HĐND huyện; số lượng người được giới thiệu ứng cử là 60 đại biểu đến từ 28 cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện. Theo đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị sẽ thực hiện việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện theo các bước sau:

+ Bước thứ nhất, Lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị họp để dự kiến người được giới thiệu ứng cử;

+ Bước thứ 2, Tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại cơ quan, đơn vị đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử; + Bước thứ 3, Trên cơ sở ý kiến nhận xét và tín nhiệm của hội nghị cử tri, ban lãnh đạo cơ quan, đơn vị sẽ tổ chức hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử; đảm bảo người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện là người đang cư trú hoặc công tác thường xuyên trên địa bàn huyện.

Anh 3_19.png

Anh 4_18.png

(Đại biểu nghiên cứu văn bản tại hội nghị)

Hội nghị hướng dẫn giới thiệu người ứng cử Đại biểu HĐND huyện là bước thứ 2 trong quy trình 5 bước Hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, là cơ sở để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử, lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử, tiến tới lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử.

 

Kim Loan – Hoàng Hải

                                                Trung tâm VH,TT&TT Văn Quan