Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Xã Điềm He đạt chuẩn nông thôn mới

Xã Điềm He là xã vùng 2 của huyện Văn Quan được thành lập theo Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn trên cơ sở sáp nhập từ xã Văn An, Song Giang và 1 phần xã Vĩnh Lại. Sau khi sáp nhập xã Điềm He được chọn là 1 trong 10 xã điểm của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

DH1.jpgDiện mạo nông thôn xã Điềm He đã đổi thay tích cực

Xã Điềm He có 33,27 km2 diện tích đất tự nhiên và quy mô dân số 4.825 người, tháng 03/2022, xã Điềm He huyện Văn Quan đã đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.  Để đạt chuẩn NTM theo đúng lộ trình, Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để lãnh đạo triển khai thực hiện; UBND xã đã xây dựng kế hoạch cho cả giai đoạn 2020 - 2025 và kế hoạch hàng năm để tổ chức, triển khai thực hiện chương trình; các tổ chức đoàn thể trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đã xây dựng chương trình hành động để thực hiện các nội dung, mục tiêu của Nghị quyết. Xã thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) NTM, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách các thôn, bản hướng dẫn Nhân dân thực hiện các tiêu chí.

dh2_4.jpg

Trụ sở UBND xã được xây dựng khang trang

dh3_2.jpgTrụ sở UBND xã được xây dựng khang trang

dh4_2.jpgTrường, lớp học tại xã được xây dựng khang trang

Xác định tuyên truyền, vận động là khâu “then chốt” trong công tác xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền xã thường xuyên tổ chức triển khai, quán triệt kịp thời các văn bản hướng dẫn. Trong năm thực hiện tuyên truyền các văn bản chủ trương về xây dựng nông thôn mới đến các thôn bản, khu phố được 30 cuộc/12 thôn phố, với 30.000 lượt người nghe ngoài ra thực huyện tuyên truyền lồng ghép vào các cuộc họp thôn và qua loa truyền thanh của xã. Tuyên truyền vận động các hộ dân thôn Khun Pàu, Pác Làng, Thống Nhất, Nà Súng, Bản Làn đóng góp tiền, ngày công xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông. Từ đó, từng người dân, cộng đồng dân cư dần hiểu được ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM là lấy sức dân để lo cho dân, người dân là chủ thể trong các hoạt động, cũng là người hưởng thụ thành quả. Nhiều người dân dần thay đổi nếp nghĩ, khơi dậy được tinh thần chủ động trong Nhân dân, góp phần đưa chương trình xây dựng NTM thành phong trào lan rộng. Đến nay, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM với tổng kinh phí đã thực hiện: 23 tỷ 895 triệu đồng, trong đó Nhân dân đóng góp trên 2 tỷ 150 triệu đồng.

dh5_0.jpgMô hình trồng  cây Hồng vành khuyên tại xã Điềm He

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng lòng, đồng sức của Nhân dân đã làm cho diện mạo nông thôn xã Điềm He nhiều đổi thay tích cực; tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương. Trên lĩnh vực kinh tế, xã Điềm He đã tập trung phát triển sản xuất, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; xác định các loại cây, con chủ lực, nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích. Thông qua việc chuyển đổi các mô hình sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa các bộ giống cây trồng vật nuôi có hiệu quả, năng suất, chất lượng cao vào trồng trọt, chăn nuôi. Thực hiện vốn hỗ trợ sản xuất năm 2020-2021, tổng số nguồn vốn hỗ trợ 1.600 triệu đồng, xã đã thực hiện hỗ trợ các mô hình như: Trồng cây Hồng vành khuyên với 40 hộ tham gia tại các thôn (Pác Làng, Thống Nhất, Khun Pàu, Phú Nhuận) với 3600 cây, ngân sách hỗ trợ 200 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình 30a; Trồng cây Sở có 38 hộ tham gia tại thôn (Nà Bung, Nà Súng) với 19.500 cây, ngân sách hỗ trợ 100 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình 135; nuôi gà ri cho 73 hộ tại các thôn (Điềm He 1, 2, Chi Quan, Bản Làn, Phú Nhuận) với 7.100 con gà giống, cám 4.650kg, ngân sách hỗ trợ là 300 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình 30a; nuôi vịt bầu cho 47 hộ tại thôn (Khun Pàu, Thống Nhất, Nà Súng, Pác Làng) với 2980 con vịt giống, cám 5.350kg, ngân sách hỗ trợ là 150 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình 135; trồng  cây Bí ăn nụ tại thôn Bản Làn với 12 hộ tham gia với diện tích 0,8ha, thực hiện vụ mùa 2020, chuyển tiếp vụ xuân 2021 là 2,1ha, ngân sách hỗ trợ là 200 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất nông thôn mới; trồng cây Cúc hoa tại xóm Nà Lọ, thôn Pác Làng  với 22 hộ, diện tích 2,0ha, ngân sách hỗ trợ 350 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất nông thôn mới. Năm 2021 số hộ tự để giống trồng 12 hộ, diện tích 1,0ha; trồng cây Bí đỏ tại thôn Pác Làng với 47 hộ tham gia với diện tích 7 ha thực hiện trồng vụ mùa 2020, chuyển tiếp năm 2021 thực hiện 8 ha, ngân sách hỗ trợ là 300 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình “KHÔNG CÒN NẠN ĐÓI” của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

dh6_0.jpgMô hình trồng cây Bí ăn nụ tại xã Điềm He

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền xã Điềm He còn tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình phát triển sản xuất như: Quy hoạch vùng trồng lúa, ngô và các loại cây ăn quả theo xu hướng nhu cầu thị trường và phát triển chăn nuôi gia xúc, gia cầm theo hướng hàng hóa thị trường, kết hợp với phát triển lâm nghiệp như cây Hồi, cây Sở. Đến nay thu nhập đầu người của toàn xã đạt 38 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 7,35%. Đời sống của người dân ngày càng được nâng cao.

dh7_2.jpgMô hình ương cây giống

Cùng với đó cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn trên địa bàn xã cũng được kiên cố hóa, đến nay hệ thống giao thông nông thôn trục xã được cứng hóa đạt 100%, trục thôn đạt trên 75%, tạo thuận lợi cho việc lưu thông phục và vụ sản xuất. Nước sạch vệ sinh môi trường cũng được quan tâm, 100% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; trên 90% số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh, trên 90% hộ gia đình tự thu gom và xử lý rác thải, các hộ chăn nuôi hệ thống chuồng trại đều đảm bảo tiêu chuẩn, đáp ứng được cho việc phát triển chăn nuôi, đảm bảo vệ sinh môi trường.

dh8_1.jpg

Người dân xã Điềm He tự thu gom và xử lý rác thải, bảo vệ môi trường

Lĩnh vực giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, người dân quan tâm chăm lo đến việc học hành con em, thực hiện tốt việc xóa mù chữ. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân luôn được chú trọng; thực hiện tốt công tác phòng, chống COVID-19. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được duy trì góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân; giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, bài trừ các hủ tục lạc hậu. Công tác quốc phòng - an ninh được củng cố, trật xã hội đảm bảo.

dh9_0.jpg

Xã Điềm He đã đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Với những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới, xã Điềm He đã hoàn thành mục tiêu phấn đấu, được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là điều kiện vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng xã Điềm He ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

LƯƠNG HIỀN – HOÀNG HIỀN