Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn sinh hoạt chuyên đề tại huyện Văn Quan.

Ngày 20/5/2023, Đoàn đại biểu Đảng bộ cơ sơ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại huyện Văn Quan, dâng hương, Dâng hoa tại Tượng đài và khu nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri, đồng chí Hồ Thị Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ sở, viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn làm Trưởng đoàn.

anh 1_210.pngĐoàn đại biểu Đảng bộ cơ sơ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn dâng hương tại tượng đài đồng chí Lương Văn Tri.

anh 2_219.pngĐoàn đại biểu Đảng bộ cơ sơ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn dâng hương tại tượng đài đồng chí Lương Văn Tri.

Tại tượng đài đồng chí Lương Văn Tri, Đoàn đã thành kính thắp nén tâm nhang tri ân công lao to lớn của đồng chí Lương Văn Tri - Người lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam, đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Tại nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri, Đoàn đại biểu Đảng bộ cơ sơ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn thành kính thắp nén tâm nhang và tổ chức báo công với đồng chí Lương Văn Tri.

Trong những năm qua, Viện kiểm soát nhân dân tỉnh Lạng Sơn luôn nỗ lực triển khai nhiều biện pháp, phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao,Viện kiểm soát 2 cấp đã chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác  phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật. Đoàn đại biểu Đảng bộ cơ sơ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nguyện tiếp nối ngọn lửa truyền thống của cha anh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao cho.

anh 3_225.pngĐoàn đại biểu Đảng bộ cơ sơ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn dâng hương và sinh hoạt chuyên đề tại nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri.

anh 4_179.pngĐoàn đại biểu Đảng bộ cơ sơ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn dâng hương và sinh hoạt chuyên đề tại nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri.

anh 5_102.pngĐoàn đại biểu Đảng bộ cơ sơ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn dâng hương và sinh hoạt chuyên đề tại nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri.

Trong chương trình, Đoàn đại biểu Đảng bộ cơ sơ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933-15/6/2023). Qua đó đã cung cấp nhiều thông tin ý nghĩa, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử, giúp mỗi cán bộ, đảng viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

HOÀNG HIỀN - XUÂN TÙNG