Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thông báo danh sách thí sinh nộp hồ sơ dự thi tuyển viên chức giáo viên mầm non năm 2017

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan thông báo danh sách thí sinh nộp hồ sơ dự thi tuyển viên chức giáo viên mầm non năm 2017 gồm 245 thí sinh ( Có danh sách đăng tải kèm theo).

Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non huyện Văn Quan năm 2017 thông báo tổ chức ôn thi và thi tuyển viên chức giáo viên mầm non năm 2017 như­ sau:

            1. Tổ chức ôn thi

            - Thời gian: Từ 8 giờ ngày 8/7/2017

            - Địa điểm: Hội trường UBND huyện Văn Quan, phố Đức Tâm I, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.