Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

An ninh - Quốc phòng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị Hội thao tại huyện Văn Quan

Ngày 16/6/2022, Đoàn kiểm tra của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Thượng tá Mai Xuân Phong, Phó Tham mưu Trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị Hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022 tại huy

An ninh - Quốc phòng

Đảng ủy Quân sự huyện Văn Quan tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương

Chiều ngày 26/5/2022, Đảng ủy Quân sự huyện Văn Quan tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 -2020 và những năm tiếp theo.

Subscribe to An ninh - Quốc phòng