Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Kinh tế

Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn giám sát tại huyện Văn Quan về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững và một số dự án trồng rừng

Ngày 23/9/2022, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức giám sát tại huyện Văn Quan về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án phát triển lâm nghiệp bền

Kinh tế

Hội nghị tuyên truyền thực hiện văn minh thương mại, tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

Ngày 23/9/2022, Đội Quản lý thị trường số 5 phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Quan tổ chức Hội nghị tuyên truyền thực hiện văn minh thương mại, tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện.

Kinh tế

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ TẠI VĂN QUAN

Ngày 13/9/2022, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Đoàn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát tình hình thực hiện quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Subscribe to Kinh tế