Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023!

Kinh tế

Chương trình cho vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP chính sách thiết thực và nhân văn

Chương trình cho vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ quy định cụ thể đối với từng mục đích vay, bao gồm cho vay để hỗ trợ đất ở, nhà ở; cho vay hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề; cho vay đầu tư, hỗ trợ phát triển vù

Kinh tế

Đoàm giám sát Ban kinh tế -xã hội giám sát kết quả triển khai thực hiện công tác xây dựng Nông thôn mới tại phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện

Ngày 31/8/2023, Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã có buổi giám sát chuyên đề kết quả triển khai thực hiện công tác xây dựng Nông thôn mới năm 2023, tại phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Quan.

Kinh tế

VĂN QUAN CÓ 65 HỘ GIA ĐÌNH ĐƯỢC VAY VỐN NGHỊ QUYẾT SỐ 08/2019 CỦA HĐND TỈNH LẠNG SƠN

Nghị quyết số 08/2019 của HĐND tỉnh Lạng Sơn có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2019, chủ yếu hỗ trợ lãi suất tín dụng, ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp, sản phẩm mới có giá trị kinh tế cao, sản xuất hàng hóa tập trung, đầu tư cơ sở bảo quản, chế biến nông lâm sản, giết mổ gia súc, gia cầm, phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường

Kinh tế

VĂN QUAN CHỦ ĐỘNG XÂY DỰNG CÁC PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI MÙA MƯA BÃO NĂM 2023

Theo dự báo tình hình thời tiết, trong năm 2023 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, thiên tai xảy ra bất thường, từ tháng 8 đến tháng 12 xuất hiện các cơn bão và áp thấp nhiệt đới, gây mưa vừa, mưa to trên diện rộng, phát sinh lũ lụt và sạt lở đất, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt

Subscribe to Kinh tế