Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
18/GM-UBND 24-01-2022 Giấy mời Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
10/TB-UBND 20-01-2022 Thông báo Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
12/GM-UBND 19-01-2022 Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2022
09/TB-UBND 18-01-2022 Thông báo Phát dọn hiện trường chuẩn bị tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây xuân Nhâm Dần năm 2022
06/TB-UBND 12-01-2022 Thông báo Kết quả vận động ủng hộ, đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và Quỹ “Bảo trợ trẻ em” năm 2021
476/TB-UBND 30-12-2021 Thông báo Lịch trực của lãnh đạo UBND huyện trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2022
406/TB-VP 30-12-2021 Thông báo Lịch trực tết Dương lịch, các ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật của Lãnh đạo, Văn thư, lái xe, bảo vệ Văn phòng HĐND&UBND huyện tháng 01/2022
376/TB-VP 07-12-2021 Thông báo Phân công công chức, nhân viên hợp đồng Văn phòng HĐND và UBND huyệ
327/TB-UBND 18-08-2021 Thông báo kết quả điểm thi Viên chức vòng 1, danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện thi tuyển vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Văn Quan
2483/QĐ-UBND 12-08-2021 Quyết định về việc tổ chức kỳ thi tuyển viên chức năm 2021
234/TB-VP 02-08-2021 Thông báo Lịch trực ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật của Lãnh đạo, Văn thư, lái xe, bảo vệ Văn phòng HĐND&UBND huyện tháng 8/2021
314/TB-UBND 27-07-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2021
310/TB-UBND 21-07-2021 Thông báo công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
248/TB-UBND 28-06-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2021
185/TB-UBND 02-06-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 24 tháng 5 năm 2021
48/NQ-UBBC 31-05-2021 Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Văn Quan nhiệm kỳ 2021-2026
176/TB-UBND 27-05-2021 Thông báo thu hồi đất Để xây dựng công trình: Đường dẫn cầu Văn An - Nhạc Kỳ (Hà Đăng Dựng)
181/TB-UBND 27-05-2021 Thông báo thu hồi đất Để xây dựng công trình: Đường dẫn cầu Văn An - Nhạc Kỳ (Hà Thế Tụng)
170/TB-UBND 27-05-2021 Thông báo thu hồi đất Để xây dựng công trình: Đường dẫn cầu Văn An - Nhạc Kỳ (Ngô Văn Cam)
174/TB-UBND 27-05-2021 Thông báo thu hồi đất Để xây dựng công trình: Đường dẫn cầu Văn An - Nhạc Kỳ (Lăng Văn Quyền)
173/TB-UBND 27-05-2021 Thông báo thu hồi đất Để xây dựng công trình: Đường dẫn cầu Văn An - Nhạc Kỳ (Vy Văn Cau)
177/TB-UBND 27-05-2021 Thông báo Thông báo thu hồi đất Để xây dựng công trình: Đường dẫn cầu Văn An - Nhạc Kỳ (Hà Văn Tý)
175/TB-UBND 27-05-2021 Thông báo thu hồi đất Để xây dựng công trình: Đường dẫn cầu Văn An - Nhạc Kỳ (Hoàng Văn Thắng)
180/TB-UBND 27-05-2021 Thông báo thu hồi đất Để xây dựng công trình: Đường dẫn cầu Văn An - Nhạc Kỳ (La Thị Mai)
183/TB-UBND 27-05-2021 Thông báo thu hồi đất Để xây dựng công trình: Đường dẫn cầu Văn An - Nhạc Kỳ (Hoàng Văn Man)
171/TB-UBND 27-05-2021 Thông báo thu hồi đất Để xây dựng công trình: Đường dẫn cầu Văn An - Nhạc Kỳ (Hà Văn Thái)
172/TB-UBND 27-05-2021 Thông báo thu hồi đất Để xây dựng công trình: Đường dẫn cầu Văn An - Nhạc Kỳ (Hà Văn Xuống)
178/TB-UBND 27-05-2021 Thông báo thu hồi đất Để xây dựng công trình: Đường dẫn cầu Văn An - Nhạc Kỳ (Ngô Văn Toan)
169/TB-UBND 27-05-2021 Thông báo thu hồi đất Để xây dựng công trình: Đường dẫn cầu Văn An - Nhạc Kỳ (Hà Văn Hoành)
179/TB-UBND 27-05-2021 Thông báo Thông báo thu hồi đất Để xây dựng công trình: Đường dẫn cầu Văn An - Nhạc Kỳ (Hà Văn Hải)
182/TB-UBND 27-05-2021 Thông báo thu hồi đất Để xây dựng công trình: Đường dẫn cầu Văn An - Nhạc Kỳ (Hoàng Thị Khuyến)
184/TB-UBND 27-05-2021 Thông báo thu hồi đất Để xây dựng công trình: Đường dẫn cầu Văn An - Nhạc Kỳ (Hà Văn Chiến)
167/TB-UBND 18-05-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 12 tháng 5 năm 2021
165/TB-UBND 17-05-2021 Thông báo định hướng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện Kế hoạch Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025
138/TB-VP 10-05-2021 Thông báo Lịch công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 10 đến 16/5/2021
160/TB-UBND 06-05-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2021
28/TB-UBBC 28-04-2021 Thông báo về việc công bố Nghị quyết của Ủy ban bầu cử huyện về danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Văn Quan khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử
139/TB-UBND 13-04-2021 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021
133/TB-UBND 30-03-2021 Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
132/TB-UBND 29-03-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân tháng 3 năm 2021
87/TB-UBND 19-03-2021 Thông báo Kết quả kiểm tra thẩm định công tác Kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia đối với Trường Mầm non xã Yên Phúc năm 2021
85/TB-UBND 12-03-2021 Thông báo Kết luận cuộc kiểm tra thực địa trên địa bàn thị trấn Văn Quan
84/TB-UBND 11-03-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (ngày 08/03/2021)
83/TB-UBND 10-03-2021 Thông báo Chương trình khảo sát tình hình vi phạm hành lang đường bộ, lòng hồ Bản Quyền
80/TB-UBND 03-03-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2021
32/TB-UBND 02-03-2021 Thông báo về việc công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của UBND huyện
29/TB-UBND 24-02-2021 Thông báo lịch, phân công kiểm tra KLKC 2021
03/TB-UBBC 23-02-2021 Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Văn Quan nhiệm kỳ 2021-2026
28/TB-UBND 19-02-2021 Thông báo kết luận phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 01 năm 2021 (ngày 17 tháng 02 năm 2021)
24/TB-UBND 09-02-2021 Thông báo phân công các cơ quan chuẩn bị các điều kiện đón chuẩn NTM xã Tú Xuyên
26/TB-UBND 09-02-2021 Thông báo phân khối, cụm thi đua năm 2021
23/TB-UBND 05-02-2021 Thông báo về việc tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu năm 2021 huyện Văn Quan
52/TB-VP 04-02-2021 Thông báo Lịch trực ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật của Lãnh đạo, Văn thư, lái xe, bảo vệ Văn phòng HĐND&UBND huyện tháng 02/2021
22/TB-UBND 03-02-2021 Thông báo về việc thay đổi thời gian dâng hương Tượng đài đồng chí Lương Văn Tri và viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện
19/TB-UBND 02-02-2021 Thông báo kết quả tiếp nhận phiếu đăng ký tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2020 tại UBND huyện Văn Quan
18/TB-UBND 29-01-2021 Thông báo kết luận của đồng chí Lương Mai Tú chủ tịch UBND huyện Văn Quan tại hội nghị Tổng kết công tác thu ngân sách năm 2020 và triển khai nhiệm vụ giải pháp thu ngân sách năm 2021
16/TB-UBND 29-01-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 25 tháng 01 năm 2021
17/TB-UBND 29-01-2021 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020
07/TB-UBND 26-01-2021 Thông báo phát dọn hiện trường chuẩn bị tổ chức lễ phát động Tết trồng cây tại đèo Lùng Pa năm 2021
32/TB-VP 25-01-2021 Thông báo Về việc công bố đường dây nóng, hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND huyện Văn Quan
26/VP 22-01-2021 V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng
42/BC-UBND 22-01-2021 Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020 phương hướng nhiệm vụ năm 2021
01/TB-UBND 14-01-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 12 tháng 01 năm 2021
18/BC-UBND 12-01-2021 Báo cáo tổng hợp thiệt hại do không khí lạnh rét đậm, rét hại từ ngày 09 đến ngày 11/01/2021 trên địa bàn huyện Văn Quan
17/BC-UBND 12-01-2021 Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 06/6/2016của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giai đoạn 2016-2020
16/BC-UBND 12-01-2021 Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2020
01/KH-BCĐ 10-01-2021 Kế hoạch triển khai công tác kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ Hội Xuân năm 2021
04/KH-UBND 08-01-2021 Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng năm 2021 trên địa bàn huyện Văn Quan
07/BC-UBND 07-01-2021 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2021 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
1698/UBND-NN 25-11-2020 V/v tuyên truyền các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò
2020 25-11-2020 Phòng giao dịch NHCSXH huyện Văn Quan (Tuyên truyền cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động)
662/BC-UBND 27-10-2020 Báo cáo Về việc thực hiện việc triển khai quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoại 2011 - 2020
646/BC-UBND 22-10-2020 Báo cáo Tổng kết 05 năm thực hiện Đề án phát triển sự nghiệp Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Văn Quan giai đoạn 2016 - 2020
1528/UBND-VHTT 21-10-2020 V/v tổ chức tuyên truyền về Chuyển đổi số
644/BC-UBND 21-10-2020 Báo cáo Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP và Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ
645/BC-UBND 21-10-2020 Báo cáo Tình hình, kết quả hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn huyện Văn Quan
467/PVHTT-TT 16-10-2020 V/v tuyên truyền lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
391/PVHTT-TT 19-08-2020 V/v hướng dẫn sử dụng Quốc kỳ ngoài trời, trong các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, kỷ niệm của đất nước, tỉnh, huyện và Tết cổ truyền
1156/UBND-NN&PTNT 10-08-2020 V/v dừng tổ chức Lễ hội Hồi và các sản phẩm nông nghiệp huyện Văn Quan - Lạng Sơn lần thứ II năm 2020
201/VP 04-08-2020 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
108/GM-UBND 04-08-2020 Giấy mời Tham gia tiếp công dân định kỳ
55/CTr-UBND 31-07-2020 Công tác tháng 8 năm 2020 của UBND huyện
01/QĐ-BTC 30-07-2020 Quyết định về việc trao giải thưởng Cuộc thi ảnh với chủ đề "Ảnh đẹp du lịch Văn Quan"
02/BC-BTC 30-07-2020 Báo cáo kết quả tổ chức Cuộc thi ảnh với chủ đề "Ảnh đẹp du lịch Văn Quan"
47/CTr-UBND 01-07-2020 Chương trình Công tác tháng 7 năm 2020 của UBND huyện
113/TB-UBND 30-06-2020 Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu
86/GM-UBND 29-06-2020 Giấy mời Làm việc với Tổ Công tác Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
51/KH-BTC 29-06-2020 Kế hoạch tổ chức giải vô địch Bóng chuyền hơi huyện Văn Quan năm 2020
85/GM - UBND 29-06-2020 Giấy mời Dự Hội nghị tập huấn thu thập thông tin thị trường cung - cầu lao động năm 2020 trên địa bàn huyện
87/GM-UBND 29-06-2020 Giấy mời Họp thống nhất phương án tính toán và kinh phí chi trả cho các hộ dân liên quan đến khu đồi Pò Khoang, phố Tân An, thị trấn Văn Quan
84/GM-UBND 26-06-2020 Giấy mời Dự làm việc với Đoàn công tác Viện lịch sử Quân sự Việt Nam
82/GM-UBND 23-06-2020 Giấy mời Thống nhất phương án bồi thường giải phóng mặt bằng bãi đổ đất liên quan đến đất của gia đình Ông Hoàng Văn Mùi, thôn Bình Đãng A, xã An Sơn, huyện Văn Quan.
81/GM-UBND 23-06-2020 Giấy mời Làm việc với Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang về công tác tuyển sinh và đào tạo
79/GM-UBND 22-06-2020 Giấy mời Làm việc cùng đoàn kiểm tra của Sở Kế hoạch và Đầu tư
80/GM-UBND 22-06-2020 Giấy mời Họp Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910-17/8/2020)
367/BC-UBND 19-06-2020 Thông báo Tình hình thực hiện công tác tháng 6 năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2020
50/TB-VHTT&TT 19-06-2020 Thông báo kết quả thi đấu giải vô địch Cờ vua, Cờ tướng, Bắn nỏ huyện Văn Quan năm 2020
78/GM-UBND 19-06-2020 Giấy mời Kiểm tra kết quả thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019
76/GM-UBND 18-06-2020 Giấy mời Họp Ủy ban nhân dân huyện kỳ chuyên đề
77/GM-UBND 18-06-2020 Giấy mời Dự họp xem xét công tác chuẩn bị tổ chức Liên hoan Dân ca tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất năm 2020