Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Văn Quan vận hành thử nghiệm Lò đốt xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Ngày 01/8/2022, Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tân Minh vận hành thử nghiệm Lò đốt xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại bãi xử lý rác thải phố Tân Long, thị trấn Văn Quan.

Anh 1_126.pngLò đốt xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo công nghệ của Châu Âu với công suất 15 tấn/ngày

Anh 2_135.pngLò đốt xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo công nghệ của Châu Âu với công suất 15 tấn/ngày

Dự án Lò đốt xử lý chất thải rắn sinh hoạt được UBND tỉnh hỗ trợ theo Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2022. Công trình được nguồn vốn dự án hỗ trợ gần 5 tỷ đồng, công ty đối ứng hơn 10 tỷ đồng, thi công từ năm 2019, đến nay đã lắp đặt xong và hoàn thành các hạng mục phụ trợ theo đúng cam kết. Kết quả thực hiện cho thấy Lò đốt rác xử lý được các loại rác thải sinh hoạt bằng phương pháp đốt trên cơ sở tự nhiệt phân và tự sinh năng lượng, xử lý rác thải theo công nghệ của Châu Âu với công suất xử lý rác 15 tấn/ngày (trừ rác thải nguy hại).

Anh 3_128.pngLò đốt xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo công nghệ của Châu Âu với công suất 15 tấn/ngày

Anh 4_88.pngLò đốt xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo công nghệ của Châu Âu với công suất 15 tấn/ngày

Công trình sẽ chạy thử nghiệm sau 06 tháng nếu đáp ứng được các yêu cầu về bảo vệ môi trường sẽ chính thức đi vào hoạt động./.

Kim Loan - Hoàng Hải