Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

VĂN QUAN TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID -19 MŨI 4 CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG TRÊN ĐỊA BÀN

Ngày 21/6/2022, Trung tâm Y tế huyện Văn Quan tổ chức triển khai chiến dịch tiêm Vắc xin phòng Covid -19 liều nhắc lại lần 2 mũi 4 cho hơn 150 cán bộ, nhân viên y tế; thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Văn Quan; cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đủ điều kiện tiêm Vắc xin phòng, chống dịch bệnh Covid -19 mũi 4.

anh 1_131.pngToàn cảnh buổi tiêm Vắc xin phòng Covid -19 liều nhắc lại lần 2 mũi 4 tại Trung tâm Y tế huyện Văn Quan

anh 2_5.jpgCác thành viên Ban Chỉ đạo khám sàng lọc để tiêm Vắc xin phòng Covid -19 liều nhắc lại lần 2 mũi 4 tại Trung tâm Y tế huyện Văn Quan

anh 3_141.pngCác thành viên Ban Chỉ đạo khám sàng lọc để tiêm Vắc xin phòng Covid -19 liều nhắc lại lần 2 mũi 4 tại Trung tâm Y tế huyện Văn Quan

Cho đến thời điểm hiện nay kết quả tiêm Vắc xin phòng Covid -19 đối với nhóm tuổi trên 18 tuổi: mũi 1 tiêm được 33.060 liều đạt 93,3%; mũi 2 tiêm được 31.899 liều đạt 87,1%; mũi 3 tiêm được 28.178 liều đạt 77%; nhóm tuổi từ 12-17 tuổi: mũi 1 tiêm được 4.138 liều đạt 93,1%;  mũi 2 tiêm được 3.952 liều đạt 89%; nhóm tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi: mũi 1 tiêm được 1.291 liều đạt 20%. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 cho chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid -19 liều nhắc lại lần 2 mũi 4 cho hơn 150 cán bộ y tế và cán bộ tuyến đầu phòng, chống dịch, sau khi tiêm theo dõi tại cơ sở tiêm ít nhất 30 phút theo dõi để đề phòng các phản ứng bất lợi có thể xảy ra, đơn vị chuyên môn hướng dẫn cài đặt ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử để kiểm tra chứng nhận tiêm chủng và các phản ứng bất lợi sau tiêm. anh 4_110.pngCác thành viên Ban Chỉ đạo khám sàng lọc để tiêm Vắc xin phòng Covid -19 liều nhắc lại lần 2 mũi 4 tại Trung tâm Y tế huyện Văn Quan

Trong thời gian tới huyện Văn Quan tiếp tục chỉ đạo tiêm Vắc xin phòng Covid-19 cho người dân theo quy định./.

Ngọc Khoa - Đức Tôn