Nhảy đến nội dung

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Văn Quan thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Quan lần thứ XXII được triển khai thực hiện trong điều kiện thuận lợi chung của đất nước, của tỉnh, với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, sự bùng nổ của công nghệ số, hướng tới cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư. Với sự nỗ lực, quyết tâm, tập trung khai thác lợi thế, khắc phục khó khăn, Ðảng bộ và Nhân dân huyện Văn Quan đã tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra và đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

PS1.png

Thị trấn Văn Quan ngày càng phát triển.

Nhìn lại 5 năm qua, với sự nỗ lực, quyết tâm, tập trung khai thác lợi thế, khắc phục khó khăn, Ðảng bộ và nhân dân huyện Văn Quan đã không ngừng phấn đấu, linh hoạt và sáng tạo trong việc đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra và đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Diện mạo kinh tế - xã hội của huyện được đổi mới, khởi sắc từng ngày. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững ổn định, tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn bình quân hàng năm đạt 11,15% ;bình quân đầu người tăng từ 15,5 triệu đồng/người năm 2015 lên 32 triệu đồng/người/năm vào năm 2020; thu ngân sách hàng năm đều vượt chỉ tiêu được giao, tổng thu nội địa cả giai đoạn 132,6 tỷ đồng, tăng gấp 3,12 lần so với giai đoạn 2010 - 2015, tăng bình quân gần 30%/năm.

PS2.png

Bà con nông dân huyện Văn Quan ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Cấp ủy chính quyền huyện đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo phù hợp, hiệu quả, mọi nguồn lực xã hội được phát huy để đầu tư phát triển kinh tế. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, huyện đã đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, cơ giới hóa, đưa các cây, con giống có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Nhờ đó, 5 năm qua, sản xuất nông nghiệp ổn định và phát triển, tổng diện tích gieo trồng duy trì khoảng 9000 ha/năm, tổng sản lượng lương thực bình quân hằng năm đạt 26,6 nghìn tấn; trên địa bàn huyện đã dần hình thành các sản phẩm nông nghiệp, mô hình sản xuất có giá trị kinh tế cao trở thành sản phẩm hàng hóa phổ biến như sản phẩm gạo Nhật, mật ong, rau vụ đông, cá lồng, rượu men lá Hữu Lễ. Để nâng cao giá trị, chất lượng, thương hiệu sản phẩm huyện đã tập trung xây dựng nhãn mác, xuất xứ hàng hóa, đến nay đã có 2 sản phẩm được công nhận nhãn hiệu tập thể của hàng hóa là Rượu men lá Hữu Lễ, Cao Khô Chợ Bãi, riêng sản phẩm Trám đen đang hoàn thiện hồ sơ và dự kiến được công nhận nhãn hiệu tập thể của huyện Văn Quan vào cuối năm 2020; sản phẩm Mật ong Hòa Bình, Cá lồng Văn Quan được công nhận nhãn hiệu thông thường, diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện đạt 93 ha, sản lượng khai thác 129 tấn/212 lồng cá, từ năm 2015 đến nay, riêng cá lồng đã tăng 10ha, 49 lồng cá.

ps3.png

HTX nuôi lợn Lùng Khoang.

Công tác trồng rừng, bảo vệ rừng đạt được kết quả rất tích cực, hàng năm trồng rừng mới đạt 771 ha/năm, nâng độ che phủ rừng từ 48,4% lên 60,2%. Huyện đã phát huy được thế mạnh về cây hồi, diện tích Hồi tăng từ 13 nghìn ha năm 2015 lên 14,5 nghìn ha năm 2020, sản lượng tăng từ 10,5 ngàn tấn đến trên 20 ngàn tấn năm 2019, thu nhập từ Hồi của người dân năm 2019 ước 650 tỷ đồng, một số diện tích rừng hồi đã được chuyển đổi thực hiện trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn hữu cơ, một số cơ sở chế biến tinh dầu hồi được hình thành và sản phẩm hoa hồi của huyện Văn Quan đã từng bước khẳng định được chất lượng, tạo điều kiện tiền đề để tâp trung thu hút dự án đầu tư chế biến hoa hồi với tiêu chuẩn và chất lượng cao hơn. Bên cạnh Hồi, Cây sở cũng là một cây thế mạnh của huyện, trong 05 năm huyện đã tập trung phát triển và đã trồng mới gần 800ha sở (đến nay diện tích sở toàn huyện khoảng 1.100ha) đưa sản lượng Sở cho thu hoạch 2 năm gần đây đạt 3.000 tấn/400ha, thu nhập từ quả Sở của người dân đạt khoảng 30 tỷ đồng/năm. Chăn nuôi cũng được chú trọng, tổng đàn gia súc, gia cầm vẫn duy trì ổn định, đã dần hình thành một số cơ sở chăn nuôi gà, lợn tập trung, ứng dụng quy trình quản lý hiện đại như Hợp tác xã Lùng Khoang, quy trình nuôi lợn khép kín đảm bảo tiêu chuẩn phòng dịch với quy mô 1.200 con lợn nái, 3.000 con lợn thịt, có liên kết tiêu thụ sản phẩm thịt lợn theo chuỗi ổn định.

ps4.png

Trung tâm sát hạch lái xe Minh Long

Bên cạnh đẩy mạnh phát triển kinh tế, công tác xây dựng nông thôn mới cũng được huyện quan tâm, tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Từ năm 2016 đến nay, người dân trên địa bàn huyện đã đóng góp 320 ngàn ngày công và khoảng 30 tỷ đồng tiền mặt, hiến gần 150 ngàn m2 đất để triển khai các công trình công cộng. Đến hết năm 2020 toàn huyện có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 7 xã so với năm 2015, các xã còn lại đạt bình quân 12 tiêu chí/xã, tăng 4,4 tiêu chí/xã, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Bộ mặt nông thôn ở các xã được đổi mới, thu nhập và điều kiện sống của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao. Ðầu tư kết cấu hạ tầng cũng được tăng cường và đạt được kết quả tích cực, tổng các nguồn vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020 là 735 tỷ 525 triệu đồng, phân bổ thực hiện 253 dự án . Đến nay, đã xây dựng hoàn thành 100% nhà trụ sở xã và nhiều trạm y tế xã, trường lớp học và các công trình quan trọng khác. Trong giai đoạn đã xây dựng được 272 km mặt đường BTXM, nâng tỷ lệ cứng hóa đường đến trung tâm xã đạt 96%, cứng hóa đường trục xã đạt 45%, đường trục thôn, ngõ xóm, nội đồng đạt 46%.Cơ sở hạ tầng phát triển đã phát huy hiệu quả tích cực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Công tác vận động xúc tiến đầu tư, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn huyện có kết quả đáng kích lệ; tiềm năng, lợi thế của huyện đã được một số nhà đầu tư quan tâm: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hà Nội - Intracom đã đăng ký đầu tư 02 dự án lớn là: Dự án chế biến Hoa Hồi với quy mô chế biến tiêu thụ 5000 tấn hồi khô/năm, sản phẩm là tinh dầu Hồi, hồi cho thực phẩm và chế phẩm cho sản xuất dược phẩm gồm tiền chất sản xuất thuốc taminflu và Dự án Khu du lịch Hồ Bản Nầng, với tổng vốn đầu tư đăng ký 2 dự án trên 3.000 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện cũng đang tập trung xúc tiến các nhà đầu tư nghiên cứu dự án đầu tư khu du lịch, khu đô thị Hồ Bản Quyền; hỗ trợ các nhà đầu tư nghiên cứu và triển khai dự án Chăn nuôi công nghệ cao, dự án khai thác đá xẻ, triển khai các dự án trồng trọt hữu cơ. Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tiếp tục phát triển toàn diện, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xây dựng thêm 10 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số lên 15 trường đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng giáo dục đại trà tăng, chất lượng mũi nhọn có chuyển biến rõ nét, hàng năm số giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi đạt giải cấp tỉnh đều tăng; chất lượng giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở được duy trì. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học, tốt nghiệp Trung học cơ sở hằng năm đạt 100%, tốt nghiệp Trung học phổ thông bình quân đạt 97%/ năm. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho học sinh dân tộc thiểu số, hộ nghèo, vùng đặc biệt khó khăn. Xã hội hoá Giáo dục - Đào tạo đạt một số kết quả quan trọng, xây dựng thêm 115 phòng học kiên cố, đầu tư trên 167 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học ngày càng tốt hơn. Công tác đào tạo nghề được quan tâm, hàng năm thực hiện đào tạo nghề và chuyển đổi nghề cho trên 500 lao động, hết năm 2020 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 51%.

ps5.png

Công trình thủy điện Khánh Khê

Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân tiếp tục được chú trọng, Quản lý nhà nước về y, dược và đảm bảo an toàn vệ sinh phẩm được đề cao. Trung tâm Y tế huyện và trạm Y tế các xã, thị trấn được đầu tư xây dựng ngày càng khang trang, hiện đại; đội ngũ cán bộ thầy thuốc được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; chưa ghi nhận ca nhiễm nào trên địa bàn huyện. Số giường bệnh tăng từ 13,6 giường năm 2015 lên 21,3 giường năm 2020, đạt mục tiêu Ðại hội đề ra; số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2020 tăng thêm 10 xã so với năm 2015, nâng tổng số xã đạt bộ tiêu chí lên 14 xã, đạt tỷ lệ 58,3% (vượt 4,3% so mục tiêu).

ps6.png

Lòng hồ Bản Quyền, thị trấn Văn Quan

Sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch được đẩy mạnh, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở tiếp tục được quan tâm, số thôn, khối phố, gia đình văn hóa hàng năm đều tăng. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được giữ gìn và phát huy, các xã, thị trấn đã thành lập được các câu lạc bộ hát then, si, lượn của các xã, thị trấn, thường xuyên tổ chức giao lưu tại các buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ cộng đồng và tổ chức truyền dạy các làn điệu then, dân ca góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, tạo nên ý thức giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn huyện.Trên địa bàn huyện có 14 làn điệu then, 02 làn điệu sli và có múa sư tử mèo đều đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và nghệ thuật trình diễn dân gian quốc gia ; có 01 di tích cấp quốc gia, 11 di tích cấp tỉnh từng bước được tôn tạo và bảo vệ, có trên 20 câu lạc bộ, đội văn nghệ quần chúng hoạt động thường xuyên. Phong trào tập luyện thể thao được mở rộng.

ps7.JPG

Hồ Bản Nầng xã Tân Đoàn

Chế độ chính sách cho người có công, người hưởng bảo trợ xã hội đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo được đẩy mạnh. Công tác đào tạo nghề được quan tâm gắn với giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững. Các chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế, hỗ trợ xóa nhà tạm cho đối tượng người nghèo, người có công được giải quyết kịp thời; các chế độ chính sách xã hội, chính sách cho vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Ðến nay tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn 16,83% (giảm 21,92% so với đầu nhiệm kỳ); đời sống của đồng bào dân tộc trên địa bàn được cải thiện đáng kể, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, các dân tộc đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, nhiều mô hình phát triển kinh tế, hỗ trợ nhau vươn lên làm giàu có kết quả; góp phần thúc đẩy các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của cả nhiệm kỳ đạt và vượt kế hoạch.

ps8.png

Trường Mầm non xã Yên Phúc được đầu tư xây dựng khang trang.

Công tác cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả tích cực, trong nửa cuối nhiệm kỳ công tác cải cách hành chính được gắn với chủ đề là: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp”, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của bộ máy hành chính, từ đó chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính các cấp được nâng lên, đội ngũ cán bộ, công chức các cấp và người đứng đầu các đơn vị có sự thay đổi cơ bản về tư duy, nhận thức, cách thức trong thực hiện nhiệm vụ, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính từ người dân, doanh nghiệp được thuận lợi, minh bạch và hiệu quả hơn.

ps9.png

Trạm y tế xã Đồng Giáp được đầu tư xây dựng khang trang.

Trong nhiệm kỳ đã thực hiện rà soát, kiện toàn sắp xếp bộ máy của các cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập và các đơn vị hành chính cấp xã; thôn, phố theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quan tâm thực hiện sắp xếp, bố trí cơ cấu lại đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã; chỉ đạo thực hiện thống nhất Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, Phó Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác mặt trận, bố trí cán bộ không chuyên trách cấp xã kiêm nhiệm các chức danh cán bộ không chuyên trách ở thôn, phố... Qua triển khai thực hiện đã giảm được 430 cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, khối phố.

ps10.png

Nông thôn mới xã Tân Đoàn.

Xác định xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, là khâu then chốt để lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị khác, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo thực hiện bằng nhiều giải pháp cụ thể. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thực hiện Nghị quyết TW4 khoá XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Các chi bộ, đảng bộ đều xây dựng và thực hiện tốt quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu gắn với nhiệm vụ cụ thể của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

Công tác phát triển đảng thường xuyên được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã bồi dưỡng kết nạp được 1.020 đảng viên mới, đạt 102% kế hoạch, nâng số đảng viên toàn đảng bộ lên 5.190 đồng chí, chiếm trên 9,2% so với dân số toàn huyện.

Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, sẽ là tiền đề để huyện Văn Quan tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Quan sẽ đề ra trong nhiệm kỳ tới, với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; khai thác tiềm năng, huy động mọi nguồn lực; tập trung giảm nghèo; xây dựng huyện Văn Quan phát triển nhanh và bền vững”.

ps11.jpg

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện  Văn Quan lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện  Văn Quan lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện đều có chung niềm tự hào, phấn khởi trước những thành quả mà Đảng bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tin tưởng một nhiệm kỳ mới sẽ nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, phát huy được sức mạnh đoàn kết, chung sức xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển, đáp ứng được mong mỏi, kỳ vọng của Nhân dân./.               

                                                                                           Hoàng Hiền - Xuân Tùng - Quốc Mừng

                                                                                              Trung tâm VHTT&TT