Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Văn Quan tập huấn các chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn

Ngày 01/6/2022, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Quan tổ chức tập huấn Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025; Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08/NQ/2019 về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025 cho hơn 70 đại biểu là lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, trưởng thôn, phố của cụm thị trấn Văn Quan, xã Yên Phúc, xã Bình Phúc.

anh 1_126.pngToàn cảnh buổi tập huấn tại xã Bình Phúc, huyện Văn Quan

anh 2_135.pngCác đại biểu dự buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn các đại biểu được tiếp thu Nghị quyết số 08/ 2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn bao gồm có 03 Chương, 15 Điều khoản đã được sửa đổi, bổ sung phù hợp với cơ chế chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn, trong đó danh mục dự án đặc biệt ưu đãi đầu tư như: nhóm sản phẩm lâm nghiệp, dược liệu, cây Hồi, gỗ và sản phẩm chế biến từ gỗ, nhựa thông, cây Chè, dược liệu; nhóm sản phẩm chăn nuôi, lợn, trâu, ngựa, gia cầm, thủy sản; nhóm sản phẩm nông nghiệp, rau, đỗ tương, khoai lang, cây Ngô, cây có múi, cây Na. Danh mục dự án ưu đãi đầu tư bao gồm: nuôi trồng, chế biến bảo quản nông, lâm thủy sản; sản xuất, lai tạo giống cây trồng, phát triển cây lâm nghiệp; đầu tư nghiên cứu sản phẩm công nghệ sinh học dùng làm thực phẩm; sản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi và xây dựng phát triển vùng nguyên liệu tập trung… tùy thuộc các dự án có mức hỗ trợ 100 % lãi suất, hoặc 50% lãi suất mức tối đa không quá 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng/dự án, thời gian cho vay không quá 05 năm đối với dự án chăn nuổi gia xúc, gia cầm, không quá 07 năm đối với dự án trồng cây lâm nghiệp, không quá 10 năm đối với dự án trồng cây ăn quả… Các tổ chức, cá nhân phải cam kết sử dụng vốn đúng mục đích và trả nợ gốc, lãi theo đúng thỏa thuận với tổ chức tín dụng. Ngoài ra các đại biểu còn được hướng dẫn liên ngành về trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký thực hiện các dự án liên quan đến chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nông thôn.

anh 3_136.pngĐồng chí Lý Thị Dương, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Quan hướng dẫn thực hiện chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn tại xã Bình Phúc

Thông qua buổi tập huấn Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lạng Sơn này đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, chủ trang trại được tiếp cận cơ chế chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy đổi mới phương thức tổ chức sản xuất nông nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng, tạo việc làm, cải thiện đời sống Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững tại địa phương./.

Ngọc Khoa - Đức Tôn