Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Văn Quan tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ các tổ chức Chính trị - xã hội nhận ủy thác với Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện

Ngày 16/3/2023, các tổ chức Chính trị - xã hội huyện Văn Quan gồm Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Huyện đoàn, Hội Nông dân phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Quan tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho gần 100 đại biểu là cán bộ nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện năm 2023.

z4186085926872_8b751e20dfc91686f35a97b6b12d5f4b.jpgToàn cảnh Hội nghị.

z4186085963095_af1bf428d508be4d9aff6a96acc1d669.jpgCán bộ Ngân hàng CSXH huyện truyền đạt, hướng dẫn các nội dung tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ trong hoạt động ủy thác, ủy nhiệm đảm bảo tuân thủ chế độ, nguyên tắc, quy trình nghiệp vụ nhận ủy thác, ủy nhiệm theo nội dung các văn bản thỏa thuận, văn bản liên tịch, hợp đồng ủy thác, hợp đồng ủy nhiệm đã đã ký với Ngân hàng Chính sách xã hội; cách ghi chép sổ sách, sắp xếp và quản lý hồ sơ tại xã và được nghe triển khai một số văn bản mới của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội và Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn.

z4186085973270_72dd8e20da3e95b8a4fef9c0bd8f720f.jpgĐại biểu dự hội nghị.

Thông qua Hội nghị, các tổ chức Chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở hiểu đầy đủ và năm rõ nội dung các chương trình cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội về việc thực hiện ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, qua đó, triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất./.

Kim Loan - Hoàng Hải