Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Văn Quan Sơ kết 06 năm thực hiện Luật NVQS năm 2015, giai đoạn 2016 –2021.

Ngày 28/4/2021, UBND huyện Văn Quan tổ chức Hội nghị Rút  kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2021 và Sơ kết 06 năm thực  hiện  Luật  Nghĩa  vụ  quân  sự  năm 2015,  giai  đoạn  2016 –2021.

sk1.jpg

Hội nghị Rút  kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2021 và Sơ kết 06 năm thực  hiện  Luật  Nghĩa  vụ  quân  sự.

sk2.jpg

Đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe báo cáo rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2021 và báo cáo sơ kết  06 năm thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, giai đoạn 2016-2021. Công tác tuyển quân năm 2021 của huyện Văn Quan thực hiện đúng quy định, công bằng, dân chủ, công khai đúng quy định của pháp luật, giao quân cho các đơn vị đạt 100% chỉ tiêu giao. Ngay sau khi Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2015 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2016, UBND huyện Văn Quan đã xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến luật NVQS và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật NVQS tới 100% cán bộ chủ chốt, lãnh đạo, thủ trưởng, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, từ đó tạo được sự thống nhất, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của Hội đồng NVQS các cấp từ huyện đến cơ sở, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân. Giai đoạn 2016-2021, huyện có 1.026 công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, trong đó diện gọi nhập ngũ có 741 công dân. Tổng sơ tuyển cấp xã 2.441 công dân; khám tuyển cấp huyện 741 công dân, đủ sức khỏe nhập ngũ 741 công dân. UBND huyện đã chỉ đạo, tiến hành bàn giao 577 công dân cho Sư đoàn BB3, Quân khu I; 30 công dân cho Bộ Chi huy quân sự tỉnh Lạng Sơn; 39 công dân cho Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn; 40 công dân cho Lữ đoàn Công Binh 575, Quân khu I.

sk3.jpg

Chủ tịch UBND huyện Văn Quan tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 06 năm thực  hiện  Luật  Nghĩa  vụ  quân  sự.

Nhân dịp này Chủ tịch UBND huyện Văn Quan đã tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 06 năm thực  hiện  Luật  Nghĩa  vụ  quân  sự  năm 2015, giai  đoạn  2016 –2021./.

Hoàng Hiền – Xuân Tùng

Trung tâm VHTT và TT Văn Quan