Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

VĂN QUAN: KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG NĂM 2023 (lớp thứ Năm)

Sáng ngày 23/10/2023, Trung tâm Chính trị huyện Văn Quan phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2023 (lớp thứ Năm).

z4811841594481_6f24dfa9747ad04d9d99c779e55144d7.jpg

Đại biểu và học viên tại lớp Bồi dưỡng

Tham gia lớp bồi dưỡng có 45 học viên là quần chúng ưu tú đến từ các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Trong thời gian 05 ngày (từ ngày 23/10 đến hết ngày 27/10/2023), các học viên sẽ được nghiên cứu 05 chuyên đề: khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

z4811841616963_cdcbe76ac5dbcb07e9d7daadd8564289.jpgToàn cảnh lớp Bồi dưỡng

Thông qua lớp bồi dưỡng, sẽ giúp các học viên là những quần chúng ưu tú nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, về lịch sử hào hùng của dân tộc… Qua đó tạo động lực phấn trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuối khóa học các học viên sẽ được viết bài thu hoạch để xem xét cấp giấy chứng nhận tham gia lớp học, là điều kiện để xét kết nạp đảng viên./.

Người viết: LÃ CÔNG HƯNG (Huyện ủy Văn Quan)