Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Văn Quan họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức các đơn vị tham gia Hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022

Ngày 14/6/2022, UBND huyện đã tổ chức họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thao, các Tiểu ban có liên quan và triển khai nhiệm vụ tổ chức Hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022 trên địa bàn huyện. Đồng chí Triệu Đức Dũng, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thao chủ trì Hội nghị.

anh 1_127.png

Toàn cảnh Hội nghị họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức các đơn vị tham gia Hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022 tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Quan.

Tại Hội nghị các đại biểu được thông qua Kế hoạch số 112/KH- UBND ngày 07/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan về tổ chức Hội thao Trung đội Dân quân cơ động huyện Văn Quan năm 2022, và hướng dẫn Hội thao, Điều lệ Hội thao, thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thao, giao nhiệm vụ triển khai công tác chuẩn bị cho các Tiểu ban và các đơn vị, với mục đích nhằm nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, quản lý, huấn luyện của Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng Dân quân cơ động; rèn luyện khả năng chiến đấu và thể lực cho lực lượng Dân quân cơ động. Các nội dung và phương pháp thi chung cho Trung đội Dân quân cơ động bao gồm; duyệt đội ngũ, đội hình cấp Trung đội, đồng diễn võ thể dục tay không do Trung đội trưởng trực tiếp chỉ huy, bắn súng tiểu liên AK bài 01, tất cả các nội dung được thực thiện theo Điều lệ, quy tắc thi của các môn; nội dung thi riêng cho từng đối tượng bao gồm; Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng; đối với chiến sĩ Dân quân cơ động mỗi Trung đội chọn 03 tổ gồm 03 chiến sĩ để tham gia Hội thao nội dung ba môn quân sự phối hợp gồm; bắn súng tiểu liên AK bài 01, ném lựu đạn xa đúng hướng, chạy vũ trang 3.000m đối với chiến sĩ nam và 1.500m đối với chiến sĩ nữ… Cũng tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào các văn bản dự thảo của Hội thao.

anh 2_136.png

Các đại biểu dự Hội nghị

anh 3_137.png

Các đại biểu dự Hội nghị

anh 4_107.png

Đồng chí Triệu Đức Dũng, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thao phát biểu kết luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Triệu Đức Dũng, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thao huyện Văn Quan, đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung của cơ quan thường trực tham mưu cho Hội thao. Đồng thời đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo có sự phối hợp chặt chẽ với nhau, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tiếp tục hướng dẫn các xã, thị trấn chuẩn bị tốt các nội dung tham gia Hội thao, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt./.

Ngọc Khoa - Đức Tôn