Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

VĂN QUAN: ĐẠI HỘI HỘI LÀM VƯỜN KHÓA II NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Huyện Văn Quan tổ chức Đại hội Hội Làm vườn lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự Đại hội có đồng chí Triệu Đức Dũng, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan cùng 22 đại biểu chính thức đại diện cho 145 hội viên của 17 xã, thị trấn.

anh 2_149.pngToàn cảnh Đại hội Hội Làm vườn khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Hội trường Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Quan

anh 3_151.pngĐại biểu dự Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn, tổ chức hội đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, hỗ trợ kinh phí để hoạt động, toàn huyện có 05 Hội Làm vườn cấp xã, phát triển được 115 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 145 hội viên, hoạt động của Hội ngày càng được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã mở được 95 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, các mô hình sản xuất chăn nuôi an toàn sinh học, mô hình sử dụng giống mới chất lượng cao, mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn được các hội viên ứng dụng vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng thành công 02 nhãn hiệu tập thể Trám đen Văn Quan và Cao khô Chợ Bãi đạt tiêu chuẩn OCOP, trên địa bàn huyện có nhiều mô hình kinh tế VAC có thu nhập từ 200 triệu đồng/năm, một số hội viên đã được Hội Nông dân các cấp công nhận là hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Bên cạnh đó các cơ sở Hội còn phối hợp tổ chức mở mới đường dân sinh, san lấp ổ gà được 65.650m2, làm đường bê tông nông thôn nội đồng được 14.386km, tham gia hiến đất được 126.947m2/352 hộ, huy động được 8.860 công lao động….

anh 5_62.pngĐồng chí Triệu Đức Dũng, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, chúc mừng Đại biểu khóa mới

Với tinh thần “Dân chủ, đổi mới, phát triển” Đại hội đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được và đề ra 05 mục tiêu, 04 nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức hội, phát triển phong trào kinh tế VACR trên địa bàn huyện gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao vị thế của Hội Làm vườn trong đời sống của người nông dân trên địa bàn toàn huyện.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra BCH Hội Làm vườn huyện Văn Quan khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 07 đồng chí, đồng chí Nông Văn Tùng, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Quan, được bầu làm Chủ tịch Hội Làm vườn huyện Văn Quan khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026./. 

Ngọc Khoa - Đức Tôn