Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Văn Quan tổ chức Khuyến nông phiên chợ tại chợ Bản Châu, xã Tri Lễ.

Ngày 12/9/2020, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Văn Quan tổ chức Khuyến nông phiên chợ tại chợ Bản Châu, xã Tri Lễ.

tl1.jpg

Khuyến nông phiên chợ tại chợ Bản Châu, xã Tri Lễ.

tl2.jpg

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn, Lãnh đạo Huyện ủy huyện Văn Quan

 tham quan gian hàng tại Khuyến nông phiên chợ.

tl3.jpg

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tư vấn những vấn đề nảy sinh

trong thực tiến sản xuất nông nghiệp cho người dân.

Tại phiên chợ, người dân được tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và được các cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Lạng Sơn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Văn Quan phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn; giới thiệu về một số tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp; tư vấn những vấn đề nảy sinh trong thực tiến sản xuất nông nghiệp; giới thiệu quy trình sản xuất một số cây trồng, vật nuôi mới có tiềm năng, năng suất cao; cấp phát cho bà con nông dân một số sách, tài liệu kỹ thuật về lĩnh vực nông - lâm nghiệp; hướng dẫn sử sụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y và phân bón phục vụ cho sản xuất nông nghiệp./.                                                             

                                                                                                          Hoàng Hiền - Xuân Tùng

                                                                                                          Trung tâm VHTT&TT