Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Văn Quan tổ chức họp xét đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP lần thứ nhất năm 2023.

Ngày 4/5/2023, UBND huyện Văn Quan tổ chức họp xét đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP lần thứ nhất năm 2023. Đồng chí Hứa Phong Lan, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

anh 1_199.pngUBND huyện Văn Quan tổ chức họp xét đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP lần thứ nhất năm 2023.

anh 2_210.pngUBND huyện Văn Quan tổ chức họp xét đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP lần thứ nhất năm 2023

anh 3_214.pngUBND huyện Văn Quan tổ chức họp xét đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP lần thứ nhất năm 2023.

Trong năm 2022, các xã Điềm He, Hòa Bình, Tú Xuyên, thị trấn Văn Quan đã thực hiện 04 sản phẩm, trình hồ sơ đề nghị Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP  cấp huyện gồm các sản phẩm thuộc 02 nhóm: Nhóm thực phẩm thô, sơ chế có 01 sản phẩm Mật ong An Bình; nhóm thực phẩm chế biến có 03 sản phẩm Bánh nướng Bà Điểm, Dầu Sở, Măng ớt  Xứ Lạng.

anh 4_166.pngĐồng chí Hứa Phong Lan, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện đã nghiên cứu, xem xét kỹ sản phẩm để đánh giá và chấm điểm thực tế từng sản phẩm. Các sản phẩm được đánh giá đảm bảo theo quy định, đầy đủ hồ sơ bắt buộc như: Phiếu đăng ký ý tưởng sản phẩm, Phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh, giới thiệu bộ máy tổ chức sản xuất, giấy đăng ký kinh doanh, sản phẩm mẫu và các tài liệu minh chứng bổ sung. Kết quả, 04 sản phẩm: Mật ong An Bình; Bánh nướng Bà Điểm; Dầu Sở; Măng ớt  Xứ Lạng đều đạt tiêu chuẩn 3 sao, đủ điều kiện tham gia hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh./.

HOÀNG HIỀN - XUÂN TÙNG