Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Văn Quan tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI.

Ngày 19/5/2023, Huyện ủy Văn Quan tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

anh 1_209.pngHội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI.

anh 2_218.pngHội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI.

Trong 10 năm triển khai và thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Quan đã chỉ đạo thực hiện tốt việc cụ thể hóa 09 nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 29-NQ/TW vào tình hình thực tế ở địa phương. Các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, Nhân dân nhận thức rõ sự cần thiết, nội dung, yêu cầu về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Cơ sở vật chất trường lớp, thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa từng bước đáp ứng nhu cầu. Chất lượng giáo dục và đào tạo từng bước được củng cố và ngày càng được nâng lên theo tinh thần đổi mới; tỷ lệ học sinh giỏi các cấp ngày một tăng, tỷ lệ học sinh có học lực trung bình, yếu giảm; tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đi học đến lớp tương đối cao; trong đó, tỷ lệ huy động trẻ  Mầm non ra lớp năm học 2022 - 2023 tăng 12% so với năm học 2012 - 2013, huy động trẻ 6 tuổi ra học lớp 1 đạt 100% trẻ trong độ tuổi, huy động học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học ra học lớp 6 đạt 100%. Công tác phổ cập, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia được quan tâm, đến nay toàn huyện có 22/54 trường đạt chuẩn quốc gia tăng 19 trường so với năm 2013. Việc đổi mới phương pháp quản lý, dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá từng bước được chú trọng và có chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục hai mặt được củng cố và phát triển qua từng năm, đặc biệt là giáo dục mũi nhọn cấp THCS; công tác giáo dục ý thức, đạo đức lối sống cho học sinh được thực hiện tốt và có nhiều chuyển biến tích cực; tình trạng bạo lực học đường và học sinh vi phạm tệ nạn xã hội được kiểm soát và hạn chế tối đa. Công tác xã hội hóa giáo dục tiếp tục được được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả khích l, trong giai đoạn 2013-2023, huyện Văn Quan đã nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, các mạnh thường quân cùng chung tay đóng góp mọi nguồn lực xây dựng ngành giáo dục của huyện với tổng số kinh phí đóng góp hơn 23 tỷ 600 triệu đồng; Nhân dân trên địa bàn huyện cũng tự nguyện hiến 54.199,77m2 đất, để xây dựng trường, lớp học, đóng góp ngày công lao động, các nguồn lực hợp pháp để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học.

anh 3_224.pngđồng chí Hà Thị Khánh Vân, Phó Giám đốc Sở GD và ĐT tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân về giáo dục có nhiều chuyển biến tốt. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có nhận thức cao về nhiệm vụ và trách nhiệm; chất tượng đội ngũ tiếp tục được nâng lên và ổn định; trình độ chuyên môn và lý luận Chính trị được chuẩn hóa; nề nếp, kỷ cương trường học được nâng cao.

anh 4_178.pngĐồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Văn Quan phát biểu tại hội nghị.

Trong thời gian tới, Ban thường vụ Huyện ủy Văn Quan tiếp tục chỉ đaọ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện đồng bộ các giải pháp theo tinh thần Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI; Tăng cường sự lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và các lực lượng tham gia vào hoạt động giáo dục. Chú trọng đầu tư phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tập trung huy động tổng hợp các nguồn lực cho phát triển giáo dục và đào tạo. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học theo hướng hiện đại, đồng bộ. Triển khai và thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, chú trọng hiệu quả giáo dục đạo đức, kỹ năng sống; thực hiện tốt Chương trình đào tạo nghề cho lao động, phát triển hệ thống giáo dục khởi nghiệp, hướng nghiệp, xây dựng xã hội học tập.

anh 5_3.JPGCác cá nhận, tập thể được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm

thực hiện Nghị quyết số 29

anh 6_1.JPGCác cá nhận, tập thể được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm

thực hiện Nghị quyết số 29

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Văn Quan tặng giấy khen cho 12 tập thể và 27 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế./.

HOÀNG HIỀN – XUÂN TÙNG