Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Văn Quan tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ hòa giải cho hơn 270 cán bộ, công chức cơ sở

Ngày 25/4/2022, Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ hòa giải cho hơn 270 cán bộ, công chức cơ sở.

Anh 1_84.pngToàn cảnh Hội nghị

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được Báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp phổ biến Luật Hôn nhân gia đình năm 2014, kỹ năng nghiệp vụ hòa giải tranh chấp, mâu thuẫn về gia đình; Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013, kỹ năng nghiệp vụ hòa giải và công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật...

Anh 2_89.pngBáo cáo viên Sở Tư pháp truyền đạt kiến thức pháp luật

Anh 3_90.pngCác đại biểu dự Hội nghị

Chương trình tập huấn giúp các đại biểu nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và kiến thức pháp luật. Từ đó tạo chuyển biến về năng lực, trách nhiệm của đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên, cán bộ lãnh đạo cơ sở trong thực hiện có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hòa giải./.

Kim Loan - Xuân Tùng