Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Văn Quan tổ chức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

Từ ngày 14/3/2023 đến ngày 16/3/2023,  UBND huyện Văn Quan đã tổ chức Đoàn công tác do đồng chí Triệu Đức Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 90 tuổi tại các xã: Tú Xuyên, Tri Lễ, Điềm He.

MT 1.jpgĐồng chí Triệu Đức Dũng huyện ủy viên PCT UBND huyện Tặng quà tại xã Tri Lễ.

MT 2.jpgĐồng chí Triệu Đức Dũng huyện ủy viên PCT UBND huyện Tặng quà tại xã Tri Lễ.

Đợt chúc thọ, mừng thọ năm 2023, huyện Văn Quan có 58 cụ 90 tuổi được chúc thọ, mừng thọ theo Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành về việc phê duyệt danh sách chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi thọ 90 tuổi và thọ 100 tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023 và bổ sung năm 2022.

MT 3_0.jpg

Đồng chí Triệu Đức Dũng huyện ủy viên PCT UBND huyện Tặng quà tại xã Tú Xuyên.

MT 4.jpgĐồng chí Triệu Đức Dũng huyện ủy viên PCT UBND huyện Tặng quà tại xã Tú Xuyên

MT 5.jpgĐồng chí Triệu Đức Dũng huyện ủy viên PCT UBND huyện Tặng quà tại xã Điền He.

MT 6.jpgĐồng chí Triệu Đức Dũng huyện ủy viên PCT UBND huyện Tặng quà tại xã Điền He.

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Trưởng đoàn đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, điều kiện sinh hoạt, tinh thần của các cụ và chuyển quà mừng thọ của Chủ tịch UBND tỉnh, của Huyện cho các cụ. Chúc các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích và mong các cụ tiếp tục là những tấm gương sáng, tích cực động viên con cháu học tập, rèn luyện, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển./.

HOÀNG HIỀN – XUÂN TÙNG