Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Văn Quan bầu xong các chức danh chủ chốt xã, thị trấn

Từ ngày 23/6 đến ngày 05/7, HĐND 17/17 xã, thị trấn của huyện Văn Quan đồng loạt tổ chức kỳ họp thứ Nhất HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.

Anh 1 (1)_8.png

Đồng chí Linh Văn Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự kỳ họp tại xã Bình Phúc

          Đây là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ, có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm kiện toàn bộ máy của HĐND, UBND. Kỳ họp có các đồng chí Lãnh đạo, đại biểu HĐND huyện đến dự và chỉ đạo. Tại kỳ họp, các xã, thị trấn cũng đã báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026, xác nhận những người trúng cử có đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Đại biểu HĐND theo quy định của Pháp luật. 

Anh 2_42.png

Đồng chí Lương Mai Tú, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự kỳ họp tại xã Liên Hội

Anh 3_42.png

Đồng chí Hoàng Văn Quân, Phó Chủ tịch HĐND huyện dự kỳ họp tại xã Tràng Phái

Anh 4_37.png

Đồng chí Nông Mạnh Cường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện dự kỳ họp tại xã Tri Lễ

Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, các ban của HĐND và các ủy viên UBND. Tại kỳ họp đầu tiên này, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã phát biểu ý kiến trước HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Anh 5_17.png

Các xã bầu chức danh chủ chốt HĐND và UBND nhiệm kỳ 2021-2026

Anh 6_8.png

Kim Loan – Quốc Mừng

                             Trung tâm VH,TT&TT Văn Quan