Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Văn Quan: 45 học viên được tập huấn, tư vấn kỹ thuật nuôi cá lồng, bè trên vùng hồ, đập tại huyện Văn Quan.

Ngày 24/9/2020, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Văn Quan tổ chức lớp tập huấn, tư vấn kỹ thuật, tổ chức sản xuất nuôi cá lồng, bè trên vùng hồ, đập cho 45 học viên là cán bộ khuyến nông, công tác viên khuyến nông, tổ viên tổ hợp tác, hợp tác xã, nông dân thuộc các huyện Cao Lộc, Tràng Định, Bình Gia, Bắc Sơn, Lộc Bình.

th1_1.png

Lớp tập huấn, tư vấn kỹ thuậtnuôi cá lồng, bè trên vùng hồ, đập tại huyện Văn Quan.

th2_1.png

Đại biểu, học viên dự lớp tập huấn, tư vấn kỹ thuật nuôi cá lồng, bè trên vùng hồ, đập tại huyện Văn Quan

th3_1.png

Đại biểu, học viên dự lớp tập huấn, tư vấn kỹ thuật nuôi cá lồng, bè trên vùng hồ, đập tại huyện Văn Quan

Tại lớp tập huấn, các học viên được giảng viên chia sẻ những vấn đề về kỹ thuật cơ bản nuôi cá lồng, bè; lựa chọn điểm đặt lồng nuôi; chuẩn bị lồng, bè; thả cá giống; thức ăn cho cá nuôi lồng, bè; các biện pháp chăm sóc, quản lý, phòng và điều trị bệnh cho cá nuôi lồng, bè.Sau phần học lý thuyết, các học viên được tham quan mô hình nuôi cá lồng tại lòng hồ Bản Quyền thị trấn Văn Quan và cùng trao đổi kinh nghiệm nuôi, phòng trị bệnh cho cá với giảng viên, chủ mô hình.

th5_1.png

Học viên tham quan mô hình nuôi cá lồng tại lòng hồ Bản Quyền thị trấn Văn Quan.

Qua lớp tập huấn góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ khuyến nông, cộng tác viên khuyến nông, tăng cường hiệu quả công tác chuyển giao, tư vấn kỹ thuật, tổ chức nuôi cá lồng, bè đạt hiệu quả kinh tế cao, khai thác tốt tiềm năng diện tích mặt nước tại các vùng hồ, đập trong tỉnh./.                                               

                                                                                                         Hoàng Hiền - Quốc Mừng

                                                                                                         Trung tâm VHTT&TT