Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

UBND HUYỆN VĂN QUAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP HUYỆN VÀ TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT CẤP XÃ NĂM 2023

Thực hiện Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 09/5/2023 của UBND huyện  về tổ chức hội nghị bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật năm 2023 trên địa bàn huyện Văn Quan.

anh 1_66.jpgÔng Triệu Đức Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc tại Hội nghị

anh 2_59.jpgToàn cảnh Hội nghị

          Tháng 5/2023, tại Hội trường UBND huyện Văn Quan diễn ra Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật. Tham dự Hội nghị có hơn 20 đại biểu là báo cáo viên pháp luật và thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã hơn 200 đại biểu là Chủ tịch, phó Chủ tịch, công chức Địa chính - Nông lâm - Xây dựng & Môi trường, công chức Tư pháp - Hộ tịch, Công chức Văn hóa - Xã hội, Chỉ huy Trưởng Quân sự, Trưởng Công an xã, Trưởng các Đoàn thể xã, thị trấn và những người trực tiếp làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ sở. Đồng chí Triệu Đức Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện đã đến dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

anh 3_57.jpgÔng Dương Văn Điền, báo cáo viên pháp luật tỉnh, triển khai tại Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Dương Văn Điền - Báo cáo viên pháp luật tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn truyền đạt kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật, nhất là tuyên truyền miệng như: gây thiện cảm ban đầu cho người nghe, tạo nên sự hấp dẫn, gây ấn tượng bằng giọng nói, điệu bộ, ngôn ngữ, thuyết phục hướng người nghe vào định hướng tư duy đúng đắn. 

          Tại hội nghị đồng chí Báo cáo viên pháp luật tỉnh còn triển khai một số nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự 2015 gồm 6 phần, 27 chương, 689 điều, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 với nhiều đổi mới về nhận thức, tư duy pháp lý trong việc hoàn thiện cơ chế điều chỉnh quan hệ dân sự. Cụ thể, những điểm mới về những quy định chung; về xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền dân sự; về chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự; về tài sản; giao dịch dân sự; về đại diện; về thời hiệu; về nguyên tắc xác lập, thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản; về chiếm hữu; về hình thức sở hữu; về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ; quy định chung về hợp đồng; về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; về một số hợp đồng dân sự; về thừa kế; về pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.

          Thông qua hội nghị các báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã và những người làm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật có dịp ôn lại cũng như nắm bắt tốt hơn các kỹ năng trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, góp phần tăng cường các giải pháp trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho Nhân dân./.

Đồng chí Thuý - Chuyên viên Phòng Tư pháp