Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thường trực Huyện ủy Văn Quan tổ chức làm việc với Đảng ủy xã Hữu Lễ về triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Thực hiện Thông báo số 3431-TB/VPTU ngày 19/4/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy, thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với xã Hữu Lễ. Ngày 09/5/2023, Đoàn công tác Thường trực Huyện ủy Văn Quan tổ chức làm việc với Đảng ủy xã Hữu Lễ về triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, do đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy làm Trưởng đoàn.

anh 1...png

Đoàn làm việc của Thường trực Huyện ủy đã kiểm tra trực tiếp các công trình, dự án đang thực hiện trên địa bàn xã Hữu Lễ

anh 2_212.pngĐoàn làm việc của Thường trực Huyện ủy đã kiểm tra trực tiếp các công trình, dự án đang thực hiện trên địa bàn xã Hữu Lễ

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo xã Hữu Lễ đã báo cáo với đoàn làm việc của Thường trực Huyện ủy về việc thực hiện Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Ngay sau khi có Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với xã Hữu Lễ, Đảng ủy xã đã ban hành Quy chế số 02-QC/ĐU ngày 20/4/2023 “Quy chế công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã phụ trách theo dõi, hỗ trợ thôn (hộ gia đình)”. Đảng ủy xã đã chỉ đạo UBND xã tổ chức đối thoại với Nhân dân thôn Bản Chặng. Đối với công tác phát triển Đảng, Đảng ủy xã đã xem xét đề nghị kết nạp được 02 đảng viên/04 đảng viên giao. Việc triển khai các nguồn vốn, UBND xã đã triển khai xuống từng thôn, từng đối tượng cụ thể để đăng ký theo quy định, qua đó có 20 hộ đăng ký, tuy nhiên sau rà soát, thẩm định bước đầu có 11 hộ đủ điều kiện thực hiện, với tổng số tiền 440 triệu/1 tỷ đồng chỉ tiêu huyện giao. Thực hiện vốn hỗ trợ nước sạch phân tán, xã đã rà soát  tại các thôn  có tổng số 73 hộ thực hiện. Vốn hỗ trợ  phát triển sản xuất, xã triển khai tại 03/05 thôn là thôn đặc biệt khó khăn, số hộ đăng ký thực hiện dự án là 90 hộ, tổng số vốn 500 triệu/500 triệu.

anh 3_219.pngĐồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn đề nghị: Trên cơ sở kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Đảng ủy xã Hữu Lễ cần tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó quan tâm công tác xây dựng Đảng, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Thực hiện có hiệu quả 03 chương trình mục tiêu Quốc gia gồm: Xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xóa đói giảm nghèo bền vững. Đối với các công trình, dự án đang thực hiện cần bàn bạc thống nhất với người dân, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

anh 4_172.png

Đoàn Thường trực Huyện ủy Văn Quan làm việc với Đảng ủy xã Hữu Lễ.

anh 5_98.pngĐoàn Thường trực Huyện ủy Văn Quan làm việc với Đảng ủy xã Hữu Lễ.

Trước đó, đoàn làm việc của Thường trực Huyện ủy đã kiểm tra trực tiếp các công trình, dự án đang thực hiện trên địa bàn xã Hữu Lễ. /.

HOÀNG HIỀN - XUÂN TÙNG