Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sinh hoạt chuyên đề mẫu tại Chi bộ Văn phòng Huyện ủy Văn Quan

Ngày 14/9/2022, Chi bộ Văn phòng Huyện ủy Văn Quan tổ chức Sinh hoạt chuyên đề mẫu năm 2022.

Anh 1_143.pngToàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề mẫu năm 2022 của Chi bộ Văn phòng Huyện ủy.

          Sinh hoạt chuyên đề là một trong những giải pháp quan trọng nhằm góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ đã trình bày dự thảo chuyên đề “Xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng văn bản của đảng viên đối với nhiệm vụ được giao”. Hiện nay, Chi bộ Văn phòng Huyện ủy Văn Quan có 35 đảng viên, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu xây dựng văn bản của Đảng được mỗi cá nhân đề cao trách nhiệm, nắm vững chủ trương của Đảng, phân tích và xử lý thông tin hiệu quả, thực hiện nhiều giải pháp đổi mới như: Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác triệt để công cụ soạn thảo, đổi mới lề lối làm việc và chế độ thông tin, báo cáo... tuy nhiên chất lượng tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện một số chương trình công tác còn hạn chế; việc cụ thể hóa một số chủ trương, chính sách lớn của tỉnh vào thực tế địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu; văn bản hướng dẫn về xây dựng Đảng đôi lúc chưa được cụ thể hóa phù hợp; nhiều văn bản chưa đúng thể thức... Các đảng viên đã thảo luận, nêu nhiều ý kiến đóng góp để Chi ủy chi bộ tiếp thu, hoàn thiện báo cáo cũng như nêu một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng văn bản như: Xác định cấu trúc văn bản, thu thập số liệu, đảm bảo tính trung thực của số liệu, tìm hiểu tài liệu về những vấn đề liên quan...

Anh 2_155.pngĐồng chí Linh Văn Hùng, Bí thư Chi bộ Văn phòng Huyện ủy phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề

Anh 3_146.pngCác đảng viên của Chi bộ tại buổi sinh hoạt.

Anh 4_97.png

Các đảng viên của Chi bộ tại buổi sinh hoạt.

          Buổi sinh hoạt chuyên đề mẫu của Chi bộ Văn phòng Huyện ủy Văn Quan đảm bảo các nội dung tại Hướng dẫn số 09-HD/TU ngày 29/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và  tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề đã giúp các đảng viên nhìn nhận những mặt được và chưa được của bản thân trong công tác tham mưu xây dựng văn bản, nâng cao hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao./.

Kim Loan - Hoàng Hải