Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Quan triển khai Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Ngày 11/10/2023, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Quan đã tổ chức giải ngân món vay đầu tiên với số tiền 100 triệu đồng theo Quyết định số 22/QĐ-CP ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù để đầu tư trồng cây bạch đàn, chăn nuôi gia súc, kinh doanh buôn bán.

ANH 1_1.jpgCán bộ Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Văn Quan giải ngân cho đại diện hộ gia đình có người chấp hành xong án phạt tù

Chương trình cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù là một chính sách nhân văn, nhân đạo giúp người lầm lỡ tái hoà nhập cộng đồng, xoá bỏ kỳ thị của xã hội đối với người chấp hành xong án phạt tù, nguồn vốn cho vay được triển khai nhằm giúp những người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện được học nghề, sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tái hòa nhập cộng đồng và ổn định cuộc sống khi trở về địa phương.

ANH 2_1.jpgCán bộ Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Văn Quan hướng dẫn khách hàng có người chấp hành xong án phạt tù làm thủ tục vay vốn

Trong thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an, các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn, tổ chức chính trị xã hội tổ chức tuyên truyền, rà soát  đối với những hộ đủ điều kiện và hoàn thiện hồ sơ để thực hiện giải ngân đúng quy trình và đúng đối tượng thụ hưởng, tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù có vốn để sản xuất kinh doanh, xoá mặc cảm, tái hoà nhập cộng đồng góp phần giữ gìn an ninh trật tự, ổn định trật tự xã hội trên địa bàn huyện./.

Hoàng Hiếu

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Văn Quan