Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Thanh Tra tỉnh Lạng Sơn Triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 tại huyện Văn Quan

Phòng, chống tham nhũng

Ngày 25/9/2019 tại Hội trường UBND huyện Văn Quan, Thanh tra tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 cho 150 đại biểu là Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND, lãnh đạo UBMTTQVN huyện, trưởng, phó các cơ quan, ban ngành, chuyên viên phụ trách về công tác phòng, chống tham nhũng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và tại 21 điểm cầu Hội nghị trực tuyến UBND các xã có trên 550 đại biểu là lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các đoàn thể và công chức xã, thị trấn, Bí thư chi bộ, trưởng các thôn, khối phố, Ban giám hiệu các trường học trên địa bàn.

anh 1_4.JPG

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 tại Hội trường UBND huyện.

anh 2_2.JPG

Đồng chí Đoàn Thị Loan, Tỉnh y viên, Chánh Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Tại Hội nghị các đại biểu được đồng chí Đoàn Thị Loan, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Lạng Sơn triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 bao gồm 10 chương 96 điều trong đó có 01 điều khoản được giữ nguyên là điều 89, có 51 điều khoản được sửa đổi, bổ sung, có 44 điều khoản mới về tuyên truyền, phổ biến giáo dục phòng, chống tham nhũng, nội dung công khai minh bạch, họp báo phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí, quy tắc ứng xử của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, có kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác, cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập, trách nhiệm xử lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được phát hiện qua hoạt động thanh tra kiểm toán, các bước tiến hành xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng trong cơ quan, tổ chức đơn vị… Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 có hiệu lực từ gày 01/7/2019.

anh 3_4.JPG

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến.

anh 4_3.JPG

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến.

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, cũng như nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn, qua đó tạo sức mạnh tổng hợp trong việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng.                                                            

                                                                                                                  Ngọc Khoa - Đức Tôn

                                                                                                                 Trung Tâm VHTT&TT

/.