Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN VĂN QUAN 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO VÀ ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN

Trong những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh Lạng Sơn, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và điều hành của Ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH huyện Văn Quan, sự phối kết hợp chặt chẽ có hiệu quả với các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội (CTXH) nhận ủy thác, sự tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền cơ sở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Cùng với sự cố gắng của toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức Phòng giao dịch NHCSXH huyện Văn Quan đã đạt được một số kết quả nhất định góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo hướng bền vững. 

Văn Quan là huyện miền núi nghèo nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Lạng Sơn, có tổng diện tích đất 549,44 km2, toàn huyện gồm 16 xã và 01 thị trấn, với 122 thôn, phố; có 10 xã vùng II, III. Dân số có 59.562 người với 03 dân tộc chính Tày, Nùng và Kinh, có 94,04% dân số sinh sống ở nông thôn, khu vực thị trấn và thị tứ là 5,96%, cơ cấu kinh tế của huyện chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp, năm 2021 toàn huyện có 2.999 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 22,21%; Hộ cận nghèo là 4.513 hộ, chiếm 33,42%. Trước yêu cầu của tiến trình hội nhập, cơ cấu lại hệ thống Ngân hàng, căn cứ vào các Nghị quyết của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, Ngân hàng Nhà nước lập Đề án trình Chính phủ về hoàn thiện tổ chức và hoạt động của NHCSXH tách tín dụng chính sách ra khỏi tín dụng thương mại ngân hàng.

anh 1_18.jpg

Trụ sở làm việc của NHCSXH huyện được đầu tư xây dựng khang trang tại phố Đức Tâm, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan

Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Văn Quan được thành lập theo Quyết định số 441/QĐ-HĐQT ngày 10/05/2003 của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH Việt Nam và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 05/2003, đến nay tròn 20 năm triển khai thực hiện chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ - CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn huyện.

anh 2_148.png

Đội ngũ cán bộ của NHCSXH nhiệt tình trong công tác

anh 3_150.png

Đội ngũ cán bộ của NHCSXH nhiệt tình trong công tác

anh 4_119.png

Đội ngũ cán bộ của NHCSXH nhiệt tình trong công tác

 

Ban Đại diện Hội đồng quản trị được UBND huyện quyết định thành lập, do một đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban và 09 thành viên là đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện, bao gồm: Giám đốc NHCSXH huyện, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch,  Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư Huyện đoàn, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện. Ban Đại diện Hội đồng quản trị huyện hoạt động theo đúng quy chế, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Ban Đại diện Hội đồng quản trị cấp Trung ương, cấp tỉnh, các chủ trương chính sách, kế hoạch nhiệm vụ của NHCSXH tỉnh và nhiệm vụ phát triển kinh - tế xã hội tại địa phương. Hằng năm Ban Đại diện Hội đồng quản trị huyện đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Phòng Giao dịch NHCSXH huyện, Ban giảm nghèo 17/17 xã, thị trấn trong việc điều hành nguồn vốn, căn cứ vào kết quả khảo sát nhu cầu vốn được thực hiện bình xét công khai, dân chủ từ các thôn, phố tại các xã, thị trấn về nhu cầu vay vốn hộ nghèo và các chương trình tín dụng ưu đãi khác, hàng năm để điều chỉnh và phân bổ chỉ tiêu vốn cho các xã, thị trấn được kịp thời. Đồng chí Triệu Đức Dũng, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn cho biết: Trong 20 năm thành lập, xây dựng và phát triển, Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện Văn Quan đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Phòng Giao dịch NHCSXH huyện huy động các nguồn lực để tăng nguồn vốn vay phục vụ các chương trình phát triển kinh tế xã hội. Việc ra đời NHCSXH đã tạo cơ hội cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận với dịch vụ tín dụng Nhà nước, góp phần ngăn chặn tệ nạn cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn, hạn chế tình trạng học sinh, sinh viên phải bỏ học do gia đình gặp khó khăn về tài chính; nhiều hộ gia đình xây dựng được các công trình nước sạch và vệ sinh nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ môi trường … Trong 20 năm qua, các thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị huyện đã kiểm tra được 415 lượt xã, 1.660 lượt hội, 450 lượt Tổ tiết kiệm và vay vốn, 2.250 lượt hộ vay vốn.

Nhìn chung qua kiểm tra, giám sát việc quản lý điều hành và sử dụng vốn ưu đãi của Chính phủ đối với Phòng giao dịch NHCHXH huyện, các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở, Các Tổ tiết kiệm vay vốn và các hộ vay sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và có hiệu quả cụ thể; đã có hơn 11.724 lượt hộ nghèo được vay vốn, giúp hơn 2.271 hộ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện bình quân hàng năm trên 2%, đã tạo được việc làm cho 35.899 lao động, xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo được 1.338 ngôi nhà... Đặc biệt nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp nhiều hộ nghèo, hộ khó khăn ở nông thôn phát triển sản xuất kinh doanh, trồng trọt, chăn nuôi, bộ mặt nông thôn được cải thiện, tạo được sự phấn khởi, đồng thuận trong Nhân dân, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đặc biệt trong 20 năm qua được Nhà nước quan tâm, đầu tư xây dựng trụ sở làm việc kiên cố, trang bị máy móc, phương tiện để phục vụ cho các hoạt động của đơn vị, xây dựng đội ngũ cán bộ giỏi một việc, biết nhiều việc, nỗ lực vượt khó với tinh thần trách nhiệm cao. Hiện nay, NHCSXH huyện có tổng số 13 cán bộ, viên chức, lao động, về trình độ chuyên môn: Thạc sỹ và đại học có 10 cán bộ, Cao đẳng 01 cán bộ và trình độ khác 02 cán bộ. Về trình độ lý luận: Trung cấp 02 cán bộ, Sơ cấp 02 cán bộ đáp ứng tốt mọi nhiệm vụ được giao, có ý thức tổ chức kỷ luật và phong cách giao tiếp văn minh lịch sự, tận tụy phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách khác, với phương châm “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”. Đồng chí, Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn khẳng định: Đơn vị đã thực hiện tốt chương trình tín dụng chính sách theo Nghị định số 78/2002/N - CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ, đến ngày 31/5/2022 đã triển khai cho vay được 15 chương trình với dư nợ là 375,8 tỷ đồng, có 115 triệu nợ quá hạn, chiếm 0,03%/ tổng dư nợ, có 194 Tổ tiết kiệm vay vốn,  Tổ đạt loại tốt chiếm 97%, Tổ đạt loại khá 3%, đặc biệt không có tổ đạt loại trung bình và yếu, qua kiểm tra các hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả, trong thời tới đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình tín dụng theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ, phối hợp vói các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác trên địa bàn tăng cường kiểm tra giám sát để bảo toàn nguồn vốn cho Nhà nước.

anh 6_4.jpg

Từ nguồn vốn vay của NHCSXH huyện, các hộ gia đình đầu tư phát triển kinh tế đem lại hiệu quả.

anh 7_35.png

Từ nguồn vốn vay của NHCSXH huyện, các hộ gia đình đầu tư phát triển kinh tế đem lại hiệu quả.

Thông qua phương thức ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, để chuyển tải nguồn vốn của Nhà nước đến hàng nghìn người nghèo và các đối tượng chính sách khác, họ được tiếp cận và hướng dẫn sử dụng vốn vay đúng mục đích, đầu tư cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình để nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Hiện nay tổng dư nợ uỷ thác cho vay chương trình tín dụng thông qua các tổ chức CTXH là 362.764 triệu đồng, chiếm 98,8% tổng dư nợ cho vay của NHCSXH với 6.311 hộ còn dư nợ. Tổng doanh số cho vay trong 20 năm: 1.005.871 triệu đồng với 29.942 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn.

Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng đến 30/6/2022 là: 370.763 triệu đồng, tăng 327.084 triệu đồng, tương ứng tăng 89% so với ngày đầu thành lập, tỷ lệ tăng trưởng bình quân năm đạt 4,45%. Dư nợ tập chung chủ yếu ở lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm 90%. Dư nợ tại vùng khó khăn 187 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 50,9% tổng dư nợ toàn huyện.

Ông Nguyễn Đình Vinh, thôn Tân Tiến, xã An Sơn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn nói: gia đình tôi được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện nguồn vốn hộ cận nghèo, vay vốn từ năm 2017 đến nay đã được 05 năm, nguồn vay về để gia đình đầu tư cải tạo đất rừng trồng hồi, thông qua nguồn vốn vay của Ngân hàng đã giúp gia đình cải tạo thành công đất rừng để trồng cây Hồi đang phát triển rất tốt, trong thời gian tới mong muốn bên Ngân hàng sẽ có những chính sách vay vốn để kéo dài thời gian thêm.

Ông Chu Văn Bé, thôn Bản Cưởm, xã Bình Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn cho biết thêm: từ vay vốn sau đó mở rộng ra chăn nuôi, trồng cây, cũng nhờ chăn nuôi kinh tế gia đình khá giả hơn, tạo điều kiện cho con đi học, tới này gia đình tiếp tục vay vốn để nhân rộng mô hình như vậy mới phát triển được.

 Trong 20 năm qua thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi, đã giúp gần 5.477 hộ vượt qua ngưỡng nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện bình quân hàng năm trên 2%; với trên 5.196 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được xây dựng, 1.338 ngôi nhà được sửa chữa, cải tạo, xây dựng mới. Nguồn vốn đã đầu tư vào thế mạnh của huyện như trồng rừng Hồi, có hơn 11.724 lượt hộ nghèo được vay vốn, góp phần giúp hơn 2.271 hộ thoát nghèo; thu hút 35.899 lượt người lao động có việc làm; 1.073 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn; xây dựng được 5.196 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn, 1.338 căn nhà cho hộ nghèo; 323 lao động được vay vốn đi xuất khẩu lao động... Nhìn chung các chương trình cho vay của NHCSXH huyện có ý nghĩa to lớn cả về kinh tế và chính trị - xã hội, phù hợp với nguyện vọng của người dân và xu thế phát triển của xã hội nên đã nhận được sự đồng thuận cao của các ngành, các cấp và cả cộng đồng xã hội. Có thể khẳng định đây là một chương trình tín dụng ưu đãi có tính nhân văn sâu sắc, phát huy hiệu quả xã hội, khẳng định quyết tâm của Chính phủ đầu tư các chương trình cho vay là một trong những giải pháp để giảm nghèo bền vững, góp phần vào việc thúc đẩy phát triển các ngành nghề, mô hình chăn nuôi, trồng cây ăn quả, dịch vụ kinh doanh nhỏ, mở rộng sản xuất vươn lên làm giàu chính đáng, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị.

Đồng chí Linh Văn Chuyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Phúc, huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn cho biết: Trong những năm qua được sự quan tâm của Đảng ủy, Ngân hành Chính sách Xã hội huyện, xã Bình phúc đã triển khai cho người dân tham gia vay vốn thông qua các tổ chức Hội, đến nay tổng dư nợ trên địa bàn xã trên 30 tỷ đồng, qua vốn vay của NHCSXH đã có nhiều hộ thoát được nghèo, có nhiều hộ làm ăn kinh tế phát triển, có thu nhập ổn định, góp phần công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã.

anh 8_17.pngNHCSXH huyện triển khai "Ngày hội gửi tiết kiệm - Chung tay vì người nghèo" năm 2022.

           Cùng với nguồn vốn của Trung ương, ngân sách địa phương và nguồn tiền huy động thông qua các Tổ tiết kiệm và vay vốn để triển khai cho vay tại địa bàn là hướng đi đúng đắn đối với sự phát triển bền vững và lâu dài của NHCHXH, vừa thể hiện sự quan tâm của cấp ủy Đảng, Chính quyền đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, mặt khác, tạo sự chủ động của địa phương trong việc gắn tín dụng chính sách xã hội với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội từng thời kỳ, tăng trưởng dư nợ đi đôi với chất lượng, hiệu quả quả góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương./.

Ngọc Khoa - Đức Tôn