Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản

Chiều ngày 04/10/2021, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Văn Quan tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp với Công an huyện Văn Quan trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản. Chứng kiến Lễ ký kết có đồng chí Triệu Đức Dũng, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện.

Tại Lễ ký kết, lãnh đạo Ngân hàng CSXH huyện Văn Quan đã thông qua Quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản giữa Phòng Giao dịch NHCSXH huyện và Công an huyện với 06 nội dung và 04 hình thức phối hợp. Trong quá trình phối hợp, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện và Công an huyện sẽ dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của hai bên, đảm bảo tính chủ động, tích cực, trách nhiệm, thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ, thống nhất, chính xác, hiệu quả. Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, biện pháp nghiệp vụ và các quy định của pháp luật, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của 02 bên.

ky1_1.png

ky2.png

Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Văn Quan tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp với Công an huyện trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản

Việc thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản nhằm tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa Phòng Giao dịch NHCSXH huyện và Công an huyện. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ chiến sỹ trong Công an huyện, cán bộ viên chức người lao động của Phòng Giao dịch NHCSXH huyện trong phối hợp, nắm tình hình, trao đổi thông tin, triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, trật tự an toàn xã hội và bảo đảm an toàn tài sản, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm./.

HOÀNG HIỀN – ĐỨC TÔN

Trung tâm VHTT và TT Văn Quan