Nhảy đến nội dung

Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021)và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 06/10/2021, huyện Văn Quan tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

ky 1 (1)_0.png

ky 2_0.png

Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tại Lễ ký kết các đại biểu đã được thông qua Quy chế phối hợp công tác  giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2021-2026, với 06 Chương, 21 Điều. Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhằm đề cao trách nhiệm, quyền hạn của mỗi bên, tạo điều kiện cho mỗi bên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật; thúc đẩy mối quan hệ hoạt động giữa cơ quan nhà nước (HĐND,UBND) với UBMTTQ Việt Nam, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn, đảm bảo những điều kiện cần thiết cho UBMTTQVN huyện tham gia xây dựng bảo vệ chính quyền của dân, do dân, vì dân.

Sau khi thông qua Quy chế phối hợp, đại diện Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện đã thực hiện ký kết. Sự phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện dựa trên nguyên tắc hiệp thương dân chủ, hợp tác bình đẳng nhằm phát huy dân chủ trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển./.

Hoàng Hiền – Xuân Tùng

Trung tâm VHTT và TT Văn Quan